//Mapa de Talent: eina de gestió i desenvolupament de persones i l’equip
Mapa de Talent: eina de gestió i desenvolupament de persones i l’equip 2023-04-21T09:19:10+02:00

Project Description

Mapa de Talent: eina de gestió i desenvolupament de persones i l’equip

Els comandaments i les persones directives són responsables de la gestió del talent dels seus equips, tant com a equip, com a nivell individual. Així, han de posar les condicions per a que tot col·laborador/a pugui desplegar el seu potencial màxim. Això es pot fer situant a les persones en aquelles funcions o llocs que s’adeqüin més a les seves capacitats i habilitats.

Una de les competències dels comandaments és desenvolupar persones. Correspondria a l’habilitat d’identificar potencialitats i necessitats de desenvolupament de l’equip, oferint a cada persona l’ajut i l’entorn més adequat per a que pugui millorar i desplegar tot el seu potencial.

La matriu del talent és una eina que permet situar a les persones de l’equip en un mapa a partir del seu potencial futur i el seu rendiment o contribució actual.

Aquesta eina ens permet com a comandaments prendre decisions per gestionar i desenvolupar les persones de l’equip,  així com prendre decisions en promocions i la planificació de la successió.

A partir de situar a les persones dins la matriu, la pròpia eina ens aporta estratègies de gestió de les persones en funció del quadrant on es trobin, convertint-se per tant, en una eina fonamental en la gestió i planificació de les persones i de l’equip.

Objectius:

 • Descobrir com es vincula la matriu del talent a la gestió de persones
 • Comprendre què aporta la representació visual del talent de l’equip al lideratge
 • Conèixer com gestionar des del lideratge les persones que estan en els diferents espais de la matriu
 • Saber aplicar la matriu de mapa del talent al propi equip.

Adreçat a responsables, Comandaments, Caps de Servei, d’Unitat, d’Àrea, Persones amb funció directiva, persones amb responsabilitat (jeràrquica o funcional) d’altres persones.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

1. Els comandaments com a responsables del talent de l’equip

 • Què entenem per talent i per gestionar el talent?
 • Gestionar el talent forma part del rol de comandament

2. La matriu del talent

 • Què entenem per rendiment i per potencial?
 • La matriu de 9 caixes (9Box Grid)
 • Com s’elabora la matriu de 9 caixes?
 • Com es fa el procés de valoració?

3. Estratègies de lideratge i desenvolupament en funció de la ubicació en la matriu del talent.

 • Com són els professionals en cada quadrant?
 • Com es potencia els professionals en cada quadrant?
 • Què aporten el mapa de talent a les organitzacions?
 • Reflexiona

 

 4h.

A consultar.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pmateu@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Pilar Mateu, d’Unió Consorci Formació – pmateu@ucf.cat – 669 346 079