//Atenció al pacient i qualitat assistencial
Atenció al pacient i qualitat assistencial 2023-02-17T12:34:45+02:00

Project Description

Atenció al pacient i qualitat assistencial

El pacient és la raó de ser de les organitzacions sanitàries i la salut de la població, la dels sistemes sanitaris. Per diferents raons, a vegades sembla que sistemes i organitzacions perdin aquestes orientacions. Tenim eines, instruments i mètodes de treball que ajuden que això no passi. Es tracta de conèixer-les i aplicar-les. En aquest curs us introduirem en el coneixement d’unes de molt potents, com són les que s’utilitzen en el camp de la qualitat assistencial i que sempre s’orienten a la millora contínua, posant el focus en el que el pacient necessita i opina. Abans, però, sabrem quin sistema sanitari tenim a Catalunya, ja que és el marc d’actuació de les organitzacions sanitàries i és on tots els ciutadans anem quan tenim algun problema de salut o pensem que el podem tenir.

Objectius generals

 • Aportar les eines i les tècniques necessàries als professionals per oferir una atenció personalitzada i de qualitat.
 • Conèixer els principis ètics que guien la pràctica assistencial.

Objectius específics

 • Ser capaç de definir el concepte de qualitat i de descriure la seva utilitat en les organitzacions sanitàries.
 • Conèixer i ser capaç d’aplicar els mètodes més habituals d’avaluació i millora de la qualitat.
 • Millorar i ampliar els conceptes de satisfacció del pacient i de cures centrades en el pacient als diferents professionals.
 • Potenciar la qualitat assistencial i les bones pràctiques.
 • Prendre consciència de la importància de l’actitud professional, del tipus de cura que fa cadascú i de les possibilitats de millora personal.

Infermeria, auxiliars d’infermeria, facultatius i fisioterapeutes.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 • M1. El sistema sanitari català.
  • Els sistemes sanitaris.
  • El sistema sanitari espanyol.
  • Evolució del sistema sanitari català.
  • El sistema sanitari català actual.
  • El ciutadà en el sistema sanitari català.
 • M2. La qualitat assistencial.
  • Què és la qualitat assistencial?
  • Les dimensions de la qualitat.
  • La qualitat assistencial i les bones pràctiques.
 • M3. Metodologia de la qualitat.
  • El cercle de millora contínua.
  • Criteris, indicadors i estàndards.
 • M4. L’ètica professional.
  • Els valors i l’ètica professional.
  • Bioètica. Questions i dilemes.
 • M5. L’atenció sanitària centrada en el pacient.
  • Eines per a una atenció personalitzada.
  • Les necessitats emocionals de la gent gran.
  • El tracte digne i el respecte pels drets de les persones grans.
  • L’autonomia en la vellesa.

20 hores.

El preu del curs és de 100€.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: info@ucf.cat – 932 594 381