//Paper i intervenció del personal administratiu de l’àmbit sanitari en casos de violència masclista
Paper i intervenció del personal administratiu de l’àmbit sanitari en casos de violència masclista 2023-02-21T18:27:12+02:00

Project Description

Paper i intervenció del personal administratiu de l’àmbit sanitari en casos de violència masclista

Es tracta d’un curs online, autoformatiu i gratuït emmarcat dins la formació per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut, un projecte finançat amb fons del Pacto de Estado contra La Violencia de Género, liderat pel Servei Català de la Salut i que s’està executant de forma conjunta entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF).

Els i les professionals “administratius sanitaris” constitueixen la veritable porta d’entrada i distribució de les demandes de la ciutadania per la resta del sistema. És per això que en l’atenció en casos de violència masclista el paper i la funció d’aquest primer contacte és fonamental. Així doncs, tenir clars els processos i el tractament de la informació és cabdal per als equips d’atenció a la ciutadania.

En els darrers anys l’ampliació dels processos, tasques i circuits liderats per aquests professionals ha augmentat de manera exponencial, convertint-se en un element clau en l’organització de l’Equip.

  • Dotar al personal d´atenció al ciutadà d’eines de comunicació i procediments en cas de VM
  • Facilitar la comunicació amb les persones usuàries i la seva seguretat vers a la informació
  • Ampliar coneixements de gestió de tràmits assistencials en el procés de VM

Personal administratiu sanitari d’Atenció Primària – Unitat d’Atenció a la Ciutadania

Aquest curs online autoformatiu ha estat dissenyat des de la vessant teoricopràctica que facilita recursos d’actuació als professionals administratius de l’Atenció Primària davant l’atenció de casos de violència masclista, amb un banc de casos pràctics i situacions basades en fets reals que donen eines i pautes d’actuació.

 • Introducció
 • Les Unitats d’Atenció a la Ciutadania
 • Confidencialitat de dades
 • Protocol per al personal administratiu d’atenció a les víctimes de violència
  masclista
 • Drets de la ciutadania en relació a les seves dades de salut
 • Reptes ètics en l’atenció a la violència masclista
 • Procediment d’atenció a les víctimes de violència masclista a l’EAP
 • Procediment d’atenció a les víctimes de violència masclista a l’EAP/SAP
 • Procediment d’atenció a les víctimes de violència masclista a l’hospital (SAP)
 • Gestió emocional i comunicació assertiva en cas de detectar VM
 • Comunicats als jutjats/informe d’alta
 • Casos pràctics

5 hores.

Aquest curs és gratuït amb places limitades.

El finançament va amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género) per part del Departament de Salut de la Generatitat de Catalunya.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 384