//Paper i intervenció del personal administratiu de l’àmbit sanitari en casos de violència masclista
Paper i intervenció del personal administratiu de l’àmbit sanitari en casos de violència masclista 2020-09-01T14:13:23+02:00

Project Description

Paper i intervenció del personal administratiu de l’àmbit sanitari en casos de violència masclista

Es tracta d’un curs online, autoformatiu i gratuït emmarcat dins la formació per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut, un projecte finançat amb fons del Pacto de Estado contra La Violencia de Género, liderat pel Servei Català de la Salut i que s’està executant de forma conjunta entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF).

Els i les professionals “administratius sanitaris” constitueixen la veritable porta d’entrada i distribució de les demandes de la ciutadania per la resta del sistema. És per això que en l’atenció en casos de violència masclista el paper i la funció d’aquest primer contacte és fonamental. Així doncs, tenir clars els processos i el tractament de la informació és cabdal per als equips d’atenció a la ciutadania.

En els darrers anys l’ampliació dels processos, tasques i circuits liderats per aquests professionals ha augmentat de manera exponencial, convertint-se en un element clau en l’organització de l’Equip.

  • Dotar al personal d´atenció al ciutadà d’eines de comunicació i procediments en cas de VM
  • Facilitar la comunicació amb les persones usuàries i la seva seguretat vers a la informació
  • Ampliar coneixements de gestió de tràmits assistencials en el procés de VM

Personal administratiu sanitari d’Atenció Primària – Unitat d’Atenció a la Ciutadania

Aquest curs online autoformatiu ha estat dissenyat des de la vessant teoricopràctica que facilita recursos d’actuació als professionals administratius de l’Atenció Primària davant l’atenció de casos de violència masclista, amb un banc de casos pràctics i situacions basades en fets reals que donen eines i pautes d’actuació.

4 hores.

 • Confidencialitat de dades
 • Protocol per al personal administratiu ECAP registre de persones protegides
 • Drets ARCO
 • Procediment d’atenció a les víctimes de violència masclista en l’EAP
 • Reptes ètics
 • Gestió emocional i comunicació assertiva envers el personal
 • Comunicats als jutjats
 • Casos pràctics

L’element d’avaluació establert en aquest curs autoformatiu és el qüestionari que trobaràs al finalitzar el visionat del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut;
 • que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, la persona participant del curs valorarà el curs mitjançant una enquesta de satisfacció.

Gratuït amb places limitades.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387