//Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries i socials
Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries i socials 2023-05-16T12:22:53+02:00

Project Description

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials. Mòdul bàsic 50h

Als centres sanitaris i sociosanitaris, les normatives comunitàries i estatals afegides a la manifestació de la necessitat formativa ens condueixen a ampliar el ventall d’activitats preventives i a ser més exigents en el seu compliment.

En aquest curs es volen proporcionar els coneixements i les eines necessàries per a que les persones implicades directament en la prevenció de riscos en el treball, ja sigui des d’àrees administratives, assistencials o tècniques, puguin assumir el rol que els hi pertoca, estiguin capacitats per col·laborar amb els especialistes en prevenció i adoptin una actitud positiva davant dels problemes, individuals o col·lectius que es presentin en els respectius centres sanitaris.

Objectiu

Capacitar els professionals de l’àmbit sanitari amb responsabilitats en la prevenció de riscos laborals en la gestió bàsica de la prevenció de riscos laborals i la promoció de conductes més segures i saludables.

Curs obligatori per a Delegats de Prevenció i responsables de Prevenció de Riscos Laborals.

Obert també a tots els professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 • BLOC 1. Introducció a la prevenció
  • Mòdul 1. Gestió de la prevenció
 • BLOC 2. Higiene industrial
  • Mòdul 1. Agents químics
  • Mòdul 2. Agents físics
  • Mòdul 3. Agents biològics
  • Mòdul 4. Residus sanitaris i gestió ambiental
 • BLOC 3. Seguretat
  • Mòdul 1. Seguretat i salut en el lloc de treball
  • Mòdul 2. Plans d’autoprotecció
 • BLOC 4. Ergonomia i psicosociologia aplicada
  • Mòdul 1. Ergonomia
  • Mòdul 2. Psicosociologia aplicada
 • BLOC 5. Medicina del treball
  • Mòdul 1. Activitats sanitàries del servei de prevenció

50 hores.

El preu del curs és de 290€.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb mrubio@ucf.cat per a més informació.

Per a més informació:

Maria Rubio, d’Unió Consorci Formació.  mrubio@ucf.cat – 932 594 384