//Qualitat i seguretat dels pacients (nivell bàsic)
Qualitat i seguretat dels pacients (nivell bàsic) 2023-04-25T11:45:36+02:00

Project Description

Programa bàsic en qualitat i seguretat dels pacients

Impulsada des del Pla de Salut la necessitat de formar als professionals de la salut en millorar la qualitat i segurat del pacient, l’any 2015 apostem en la creació i implantació del curs Qualitat i Seguretat dels Pacients (en la qual fins ara han participat més de 37.000 professionals del conjunt del sector).

El programa ha estat una iniciativa conjunta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, la Societat Catalana de Qualitat Assistencial i Unió Consorci Formació (en representació de la Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya).

Objectiu general:

  • Proporcionar uns coneixements bàsics en qualitat i seguretat dels pacients en l’atenció sanitària als treballadors de les organitzacions sanitàries.

Objectius específics:

  • Contribuir a la creació d’una cultura de seguretat a les organitzacions sanitàries.
  • Afavorir que els treballadors de les organitzacions sanitàries puguin detectar en els seus llocs de treball problemes de seguretat dels pacients, així com  oportunitats de millora contínua.
  • Dotar d’uns coneixements sobre les eines de la gestió de la qualitat que permetin als treballadors participar en grups de millora contínua.
  • Donar a conèixer uns instruments que ja s’estan utilitzant a la majoria d’organitzacions sanitàries catalanes.

A continuació es presenten els diferents mòduls que es poden realitzar:

Títol del mòdul Durada
1. Mòdul general 2h
2. Lideratge en Qualitat i Seguretat dels pacients 1h
3. Metodologia de la qualitat 2h
4. Acreditacions i certificacions 1h
5. Gestió de processos 1h
6. Seguretat en l’ús del medicament 3h
7. Infecció relacionada amb l’assistència 2h
8. Seguretat física 1h
9. Seguretat quirúrgica 1h
10. Seguretat en atenció emergent 1h
11. Qualitat en la praxi assistencial (tècnica) 2h
12. Qualitat percebuda 1h
13. Continuïtat assistencial 1h
14. Maneig del dolor 1h

.

Per a veure els objectius i el contingut de cada mòdul, fes clic aquí.

Dates de l’edició: del 10 de març al 21 d’abril del 2022.

Formació online que incorpora un material didàctic multimèdia, amb nombrosos casos i activitats, i l’acompanyament d’un tutor expert que més enllà de respondre dubtes dels participants, suggereix lectures complementàries, debats a partir de casos i experiències. Aquest tutor és especialista en l’àmbit de la Qualitat i la Seguretat del Pacient.

El curs es realitzarà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

El curs està dirigit a professionals de les organitzacions sanitàries, de tots els àmbits assistencials:

  • Atenció primària.
  • Atenció especialitzada: hospitals d’aguts i monogràfics.
  • Atenció sociosanitària.
  • Atenció a la salut mental.
  • Atenció urgent.

Es programarà a partir de les necessitats de cada entitat.

S’habilitarà un espai virtual específic (de manera personalitzada) on exclusivament hi hauran els seus professionals.

Previ a la realització del programa, es valorarà la incorporació de documentació pròpia de l’entitat, i si s’escau, s’afegirà.

Un tutor vinculat al contingut acompanyarà als participants, moderarà els espais de debat i atendrà als seus dubtes i consultes.

Des d’UCF faríem igualment el seguiment dels participants i reportarem de manera contínua.

Pensat per aquelles entitats que ja disposen de plataforma virtual o de recursos propis per dur a terme la gestió de la formació.

Es donarà accés als mòduls que l’entitat en requereixi per a impartir.

En aquest cas, UCF no oferirà el seguiment dels participants, sempre hi quant no sigui una demanda explícita.

Per a més informació sobre els itineraris recomanats i les tarifes segons modalitat i nombre d’alumnes, fes clic aquí.

Els participants del programa rebran un certificat acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions.