//Qualitat i seguretat dels pacients en els diferents àmbits assistencials
Qualitat i seguretat dels pacients en els diferents àmbits assistencials 2023-04-25T17:33:29+02:00

Project Description

Qualitat i seguretat dels pacients en diferents àmbits assistencials

Com a continuïtat a la formació impulsada en Qualitat i Seguretat dels Pacients l’any 2015 (en la que van participar més de 37.000 professionals del conjunt del sector), es posa en marxa ara un Curs Avançat en Qualitat i Seguretat dels Pacients, per incidir en les pràctiques segures en cadascun dels diferents àmbits assistencials.

El programa ha estat una iniciativa conjunta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, la Societat Catalana de Qualitat Assistencial i Unió Consorci Formació (en representació de la Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya).

Els models d’acreditació dels diferents tipus de centres sanitaris (hospitals d’aguts, centres de salut mental, sociosanitaris i centres d’atenció primària) incorporen estàndards vinculats a la formació en qualitat i seguretat dels pacients.

En aquest sentit, el curs té una incidència directa en aquest estàndards, i afavoreix aquest desenvolupament competencial dels professionals, contribuint a crear una cultura de la qualitat i seguretat dels pacients a les organitzacions sanitàries.

L’objectiu principal és el de capacitar els professionals, ajudant-los a incorporar criteris i practiques de qualitat i seguretat a la seva pràctica professional, per tal d’assolir una pràctica d’excel·lència, prevenint els esdeveniments adversos a través d’estratègies de reducció dels riscos i contribuint a la millora de la qualitat de l’assistència que es produeix als centres de salut i social.

Objectiu específic: 

 • Contribuir a la creació d’una cultura de seguretat a les organitzacions sanitàries.
 • Entendre els processos i les pràctiques segures en cadascun d’aquests àmbits assistencials
 • Donar a conèixer els estàndards de qualitat i seguretat dels pacients als diferents àmbits i processos assistencials.
 • Afavorir que els treballadors de les organitzacions sanitàries puguin detectar problemes de qualitat i seguretat dels pacients, així com oportunitats de millora contínua, en els seus llocs de treball.
 • Dotar d’uns coneixements sobre les eines de la gestió de la qualitat que permetin als treballadors participar en grups de millora contínua.
 • Donar a conèixer uns instruments de seguretat que ja s’estan utilitzant a la majoria d’organitzacions sanitàries catalanes, així com experiències internacionals rellevants.
 • Incidir en els principals esdeveniments adversos per a la seguretat dels pacients i el mapa de riscos en cadascun dels àmbits assistencials
 • Conèixer les millors estratègies i eines per a la gestió del risc per a la seguretat dels pacients aplicada a cada àmbit.

El curs està dirigit a professionals de les organitzacions sanitàries, de tots els àmbits assistencials següents:

Atenció urgent Atenció en unitats de crítics Atenció domiciliària en atenció primària Serveis d’anatomia patològica
Atenció anestèsica Atenció oncològica Atenció en hospitalització a domicili Hemodiàlisi
Atenció quirúrgica Atenció materno-infantil Donació i trasplantament Rehabilitació
Atenció ambulatòria especialitzada Atenció pediàtrica Radiodiagnòstic Atenció sociosanitària
Atenció en hospitalització Atenció emergent extrahospitalària Laboratoris clínics Atenció en salut mental

Es calendaritzarà la realització de diferents edicions del programa.

Els grups participants seran de professionals de diferents entitats que hi estiguin interessades.

Un tutor vinculat al contingut acompanyarà els participants, moderarà els espais de debat i atendrà als seus dubtes i consultes.

Alhora, des d’UCF es farà el seguiment proactiu de l’activitat, la coordinació pedagògica del curs, i reportarem a les entitats participants sobre la participació dels seus professionals.

Consulta la pestanya CALENDARI

Es programarà a partir de les necessitats de cada entitat.

S’habilitarà un espai virtual específic (de manera personalitzada) on exclusivament hi hauran els seus professionals.

Previ a la realització de programa, personalitzaríem els continguts per incorporar-hi materials propis de l’entitat.

Un tutor vinculat al contingut acompanyarà als participants, moderarà els espais de debat i atendrà als seus dubtes i consultes.

Des d’UCF faríem igualment el seguiment dels participants i reportarem de manera contínua.

Pensat per aquelles entitats que ja disposen de plataforma virtual o de recursos propis per dur a terme la gestió de la formació.

Previ al traspàs dels materials didàctics a la seva plataforma, es poden personalitzar els continguts amb la incorporació de recursos, materials, o elements propis de l’entitat a fi que els professionals interrelacionin els continguts didàctics desenvolupats amb les polítiques i els plans d’acció propis de la organització.

Aquesta personalització ha de permetre multiplicar els efectes pedagògics dels aprenentatges, i la utilitat del projecte en termes de millora de la qualitat i la seguretat dels pacients.

El cost dels cursos són els següents, en funció de la durada:

 • 2 hores= 15€
 • 3 hores= 22€
 • 4 hores= 30€
 • 5 hores= 35€

Els participants del programa rebran un certificat acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

El curs es realitzarà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat