Treball en equip 2023-04-25T17:27:47+02:00

Project Description

Treball en equip

Alguna vegada t’has parat a pensar per què hi ha equips de treball que funcionen molt bé i d’altres en els que sembla que la seva dinàmica i funcionament sigui una batalla constant.

En aquests curs trobaràs respostes entorn a aquesta qüestió, ja que en el treball en equip intervenen molts factors, més enllà de la diversitat de les persones que el configuren, tals com:

 • el moment que acompanya a l’equip.
 • els estils de comunicació de cada membre i de l’equip en sí mateix.
 • les palanques de motivació de cada persona i les seves prioritats.
 • les habilitats que tenen les persones que l’integren i que poden fer que l’equip esdevingui d’alt rendiment.

Aquestes i altres qüestions en les que podràs aprofundir, trobar eines i referències, per exemple, sobre com fer de les reunions una eina d’equip, treballar la presa de decisions o com generar noves idees per portar a terme, així com la manera en com gestionar els conflictes.

Per últim, i com una de les peces clau en el treball en equip veuràs també la  importància de la figura que el lidera. Un paper fonamental que ha de saber gestionar i conduir a l’equip com una entitat per si sola i saber oferir un tipus de lideratge i feedback específic per cadascuna de les necessitats i les característiques de les persones que formen part de l’equip.

En definitiva, amb aquest curs es vol afavorir l’oportunitat de consolidar el coneixement d’aquelles eines i estratègies claus que ajuden a millorar la manera de treballar en equip.

Objectius d’aprenentatge:

 • Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d’alt rendiment i les claus d’èxit per potenciar el seu lideratge.
 • Aprendre a maximitzar el potencial de l’equip a través d’una comunicació efectiva i la gestió de les emocions, la generació de confiança i la consecució d’objectius.
 • Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació d’equips.

Objectius específics:

 • Treballar estratègies per a la creació d’equips i la seva dinamització.
 • Conèixer les característiques que conformen un equip de treball: estils de comunicació, palanques de motivació, la influència del lideratge…
 • Identificar les característiques i l’evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.
 • Acceptar els conflictes com part de creixement de l’equip i saber gestionar-los assertivament.
 • Saber veure en la creativitat un factor clau per un millor rendiment de l’equip.
 • Ser conscient de la importància de com es duen a terme les reunions com a mirall de la cultura d’equip.
 • Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de les tasques a desenvolupar i el context situacional.
 • Conèixer els diferents estils de lideratge en relació als interessos de l’organització i els moments de l’equip de treball.

Totes les persones amb funció de gestió d’equips i amb interès per a la millora continua del treball en equip.

La metodologia proposada en el programa és la pròpia d’un curs autoformatiu en línia, en què la persona participant podrà anar aprenent a partir del material didàctic interactiu que s’hi inclou en els vuit mòduls.

Al llarg del material didàctic es van proposant diferents activitats interactives autoformatives. Aquestes petites activitats li permeten al participant regular la integració de l’aprenentatge a mesura que avança en el curs.

Al finalitzar tot el curs el participant realitzarà un qüestionari avaluatiu global de tot el contingut.

 1. De què parlem quan parlem d’equip
 • Què significa treballar en equip
 • Dimensions d’un equip
 • La construcció d’un equip
 • Com facilitar la cohesió d’un equip
 • Els rols dintre de l’equip: Belbin
 • Equips Agile
 • Factors que dificulten el treball en equip: les 5 disfuncions de l’equip
 1. Més que un equip: equip d’alt rendiment
 • Característiques d’un equip d’alt rendiment: DISC i la fórmula de Vroom
 • La importància de la confiança
 • Les 15 lliçons dels All Backs
 • Team Diagnostic Model per mesurar la productivitat i la positivitat
 1. Aspectes a tenir en compte per una comunicació eficaç
 • Les bases de la comunicació
 • Els 5 axiomes de la comunicació
 • Comunicació sincrònica i asincrònica
 • El flux de la comunicació
 • Tipus d’escolta
 • Distorsions
 • Actitud positiva
 1. Feedback, eina fonamental en la gestió d’equips
 • Què és el feedback
 • Tipologia de feedback
 • Abans de donar o rebre feedback
 • Mètodes per donar feedback
 1. Resolució de conflictes i negociació
 • Què és el conflicte
 • Aspectes a tenir en compte davant el conflicte
 • Sistemes de resolució de conflictes: Thomas Kilmann
 • Assertivitat com a eina de resolució de conflictes
 1. El gestor i la seva importància en l’equip
 • Aprendre a ser un líder
 • Estils de lideratge
 • Funcions directives
 • Habilitats directives
 • Com tenir cura de les relacions interpersonals
 • Aspectes importants de la comunicació dins l’equip
 • Aspectes que desafavoreixen el lideratge
 1. Les reunions
 • Per què i per a què ens reunim?
 • Sensacions dels assistents
 • Tipus de reunions
 • Fases d’una reunió: abans
 • Fases d’una reunió: durant
 • Fases d’una reunió: després
 • Reunions presencials i virtuals
 1. Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat
 • Davant d’una decisió: diagnòstic
 • Procés en la presa de decisions
 • Trampes ocultes en la presa de decisions
 • Aspectes a tenir en compte en la presa de decisions
 • Design thinking
 • Eines: els 6 barrets de Bono, la tècnica MoSCow

30h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Transversal (PT2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

L’element d’avaluació és el qüestionari que trobaràs en acabar la visualització del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes treballats.

Les condicions necessàries per a superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut dels vuit blocs del curs;
 • que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, el o la participant del curs el valorarà mitjançant una enquesta de satisfacció.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat