Treball en equip 2021-11-25T18:58:07+02:00

Project Description

Treball en equip

Acompanyar i potenciar el TREBALL EN EQUIP eficient, compromès i saludable.

 • El líder i l’equip
 • Què és treballar en equip?
 • Facilitar la cohesió de l’equip
 • Cap a Equips d’alt rendiment
 • Comunicació eficaç
 • Feedback
 • Seguiment i coordinació
 • Anàlisi de problemes
 • Presa de Decisions
 • Resolució de conflictes.

Objectiu general:

 •  Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d’alt rendiment i les claus d’èxit per potenciar el seu lideratge.
 • Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d’una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la generació de confiança i la consecució d’objectius a través d’un pla d’acció.
 • Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació d’equips.

Objectius específics:

 • Treballar estratègies per a la creació d’equips i la seva dinamització.
 • Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l’organització i els moments de l’equip de treball.
 • Identificar les característiques i l’evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.
 • Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l’ambient laboral i amb els factors que afavoreixen la motivació dels treballadors.
 • Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l’àmbit de l’organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques.
 • Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de les tasques a desenvolupar i el context situacional.
 • Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonal positives tant des del punt de vista de la direcció com dels col·laboradors.

Adreçat a tots els professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

1. El gestor i la seva importància a l’equip

1.1. Aprendre a ser un líder
1.2. Estils de direcció.
1.3. Funcions directives.
1.4. Habilitats directives.
1.5. Com tenir cura de les relacions interpersonals.
1.6. La importància d’una bona comunicació.
1.7. Desenvolupar habilitats comunicatives.
1.8. Aspectes que afavoreixen el liderat.

2. De què parlem quan parlem d’equip

2.1. Què significa treballar en equip.
2.2. Dimensions d’un equip.
2.3. La construcció d’un equip.
2.4. Condicions bàsiques per al treball en equip.
2.5. Com facilitar la cohesió d’un equip.
2.6. L’equip com a ens dinàmic.
2.7. Moments d’un equip.
2.8. Factors que dificulten el treball en equip.

3. Més que equip: equip d’alt rendiment: característiques

3.1. Un propòsit clar.
3.2. Comunicació oberta
3.3. Voluntat d’aprendre dels altres.
3.4. Participació
3.5. Solució de problemes.
3.6. Recerca de l’excel·lència.
3.7. Celebració dels èxits.
3.8. Multidisciplinar.
3.9. Trencar motlles.
3.10. Compromís.

4. Habilitats per a una comunicació eficaç

4.1. Actitud positiva
4.2. Focalitzar-se en el tema
4.3. Evitar distraccions
4.4. Deixar els prejudicis
4.5. Involucri’s

5. Feedback, eina fonamental en la gestió d’equips

5.1. Que es el feedback.
5.2. Tipologia de feedback positiu/ negatiu
5.3. El feedback en la comunicació.

6. Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions

6.1. Elements clau de la direcció de reunions.
6.2. Com preparar les reunions.
6.3. Conducció efectiva de les reunions.
6.4. Cap a una participació constructiva.
6.5. El desenvolupament d’una reunió.

7. Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat

7.1. Anàlisi dels contextos.
7.2. Anàlisi de qüestionaris, entrevistes i inventaris
7.3. Comparació amb estàndards econòmics, socials, productius o altres.
7.4. Observació de la realitat en diferents nivells.
7.5. Consulta a experts.
7.6. Técnica del Arbre de Problemes.

8. El gestor i la resolució de conflictes

8.1. Sistemes de resolució de conflictes basats en el poder i els interessos
8.2. La negociació
8.3. La mediació
8.4. Les dimensions de les relacions conflictives
8.5. Tríades i coalicions en els conflicte

30h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat