//Tutors residents clínics
Tutors residents clínics 2023-04-25T17:28:57+02:00

Project Description

Tutors residents clínics

Amb aquesta formació engeguem el nivell inicial de capacitació dels tutors i tutores, és a dir, aquells i aquelles que inicieu la vostra tasca d’orientació i seguiment de residents, o bé porteu poc temps realitzant-la. Durant la formació, veureu aspectes rellevants sobre la figura del tutor o tutora, les seves funcions, les tasques, eines i estratègies bàsiques per al desenvolupament de la tutoria, entre d’altres. També hi trobareu experiències interessants que ens traslladen, des de la seva vivència, diferents professionals d’institucions diverses.

Objectius generals:

 • Empoderar els nous tutors i tutores de residents en la seva tasca com a formadors i formadores de nous professionals de la salut.
 • Conèixer la normativa i el marc regulatiu que implica la tutorització de residents.
 • Identificar quines són les funcions, les tasques, els valors, els drets i els deures dels tutors i tutores i dels residents en el context de l’organització.
 • Conèixer i incorporar eines pedagògiques bàsiques per al desenvolupament de la tasca de planificació, gestió, seguiment i avaluació de residents.

Objectius específics: 

 • Integrar les competències bàsiques que requereix el procés de tutorització.
 • Incorporar un canvi de visió en la tasca tutorial.
 • Conèixer diferents eines i estratègies docents i saber-les implementar en el context adient.
 • Utilitzar eines de comunicació efectiva i centrada en el resident.
 • Dissenyar accions d’avaluació dels aprenentatges en el procés de formació de residents.

El curs va dirigit a tots i totes els i les professionals de l’àmbit de salut i social que realitzin tasca tutorial o bé tinguin interès en realitzar-la, i s’ha de pertànyer a aquest col·lectiu per poder accedir-hi.

La formació té una durada lectiva de 16 hores en línia.

1. Anàlisi de la funció tutorial

 • Què cal saber sobre la funció tutorial?
 • Sobre les funcions del tutor o tutora
 • Les competències a desenvolupar

2. Moments clau de la tutoria: funcions, objectius i processos

 • Les generacions que s’inicien en l’àmbit sanitari. Els nous residents.
 • Del programa oficial de l’especialitat al Pla individual formatiu

3. Estratègies de retroacció i d’engagemenet per a fomentar l’aprenentatge

 • Retroalimentar, tasca bàsica de la tutoria i eina de formació per al resident
 • Cultura de feedback i entorn psicològic segur

4. Avaluació dels aprenentatges. Per què, com i quan?

 • Les dimensions de l’avaluació
 • Què diu la normativa?
 • Cada moment, objectiu i instruments diferents

Per fer aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:

 • La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

             

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat/ada de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz