//Virant des de la presencialitat a la formació online
Virant des de la presencialitat a la formació online 2020-09-17T17:34:35+02:00

Project Description

Virant des de la presencialitat a la formació online

Eines i estratègies per a formadors interns

L’actual reorganització dels espais i les condicions de treball i la nova normativa arrel de la pandèmia del covid19, de ben segur han afectat la planificació i execució de les accions de formació en modalitat presencial dins de les organitzacions de salut i socials.

Tenim una bona notícia, i és que les noves eines de telepresència, en combinació amb múltiples aplicacions que permeten aplicar metodologies centrades en el treball col·laboratiu i la co-creació, poden ajudar a emprendre aquestes accions de formació de manera àgil i eficaç.

Des d’Unió Consorci Formació volem facilitar el coneixement d’aquestes eines i els seus recursos, i ajudar a desenvolupar noves habilitats de planificació, comunicació, seguiment i dinamització que permetin que els participants en les accions formatives en treguin el màxim profit, en benefici propi i de la institució.

La proposta que et presentem a continuació està pensada especialment per als responsables de formació i per als docents interns que volen conèixer noves modalitats i eines formatives que substitueixin o complementin la formació presencial.

Com a participant en aquesta acció desenvoluparàs els coneixements i les habilitats necessàries per a transformar les teves accions presencials a la modalitat online, essent capaç de:

Dissenyar una seqüència didàctica d’una acció formativa

Elaborar activitats didàctiques com a eix del procés formatiu.

Adquirir i aplicar estratègies i habilitats per al seguiment, dinamització i avaluació del procés formatiu.

Aplicar diverses eines i recursos que poden enriquir l’aprenentatge online: simulacions virtuals, realitat augmentada, jocs, etc.

El programa està dissenyat específicament per a responsables de formació i per als professionals assistencials o no assistencials amb responsabilitats en la planificació, gestió, impartició i/o avaluació de les accions de formació i desenvolupament als seus centres de treball.

[Tot i que no és un requisit d’entrada, seria important tenir una mínima experiència com a formador ocasional en programes formatius presencials, donat que aquesta servirà de base per poder virar cap a la formació online]

El programa té una durada total de 13 hores lectives en un format online distribuïdes de la següent manera:

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB).
Professora i investigadora de la Facultat d’Educació de la UB.

Ha dissenyat, desenvolupat i tutoritzat Màsters, Postgraus i Cursos d’especialització presencials i online, i ha creat materials informàtics en línia (especialitat en Formació de Formadors i Tutors en línia i Metodologies docents participatives en línia).

Ha participat com a investigadora i docent en projectes de cooperació internacional destinats a la millora i la innovació docent.

Assessora institucions públiques i empreses privades en el disseny i desenvolupament de projectes de millora i innovació en l’àmbit de la formació.

Llicenciada en periodisme i educació social. Màster Oficial en Educació i TIC

Consultora i formadora de formadors i docents (en projectes de la Generalitat de Catalunya, Universitat de
Barcelona, ​​Universitat Oberta de Catalunya, Escola d’Administració Pública, centres educatius)

Autora de diversos materials dirigits a professorat per a la implantació pedagògica de les TIC en l’educació i consultora i autora de materials en quatre postgraus universitaris.

Directora de l’Postgrau Digital Learning de L’L3-UB

Ha estat vicepresidenta i secretària general d’Espiral, Educació i Tecnologia, organització en la qual contina col·laborant com a membre de la junta.

Ambaixadora de TechnovationChallenge Spain, membre de Consell Assessor M4Social, i ambaixadora #WomanLiderTIC.

Si desitges que t’acompanyem en la transformació de les teves accions a un format online o seguir explorant noves eines i metodologies en un entorn virtual, et proposem diferents propostes per a dissenyar a mida de les teves necessitats.

Inici: 17/09/2020 – Final: 15/10/2020

  • Dia 17/09 – Onboarding: VídeoConversa  en horari de 15:00-16:00
  • Del 21/09/2020 al 2/10/2020 – Blocs 1, 2 i 3
  • Dia 6/10/2020 – Bloc 4:  VídeoConversa en horari de 15:00-18:00
  • Dia 15/10/2020 – Bloc 5:  VídeoConversa en horari de 15:00-18:00

136 €

Per a més informació:  Lorena Moralo, d’Unió Consorci Formació. lmoralo@ucf.cat – 932594382