Vés al contingut

Prescriu-te el català!

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
Híbrid
Hores
100h

40 h de videoconferències i 60 h asíncrones

Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
foto-catala

El món s’ha globalitzat, la societat catalana ha canviat, és molt més complexa, diversa i multilingüe. En aquest marc, un dels àmbits en què la llengua catalana pateix un retrocés més continuat és el sanitari i social, i això representa un obstacle en la qualitat assistencial dels usuaris del sistema català de salut perquè la comunicació és un factor determinant en la relació entre el pacient i el professional, ja que propicia la confiança del pacient en els professionals i reforça la seguretat de l’acte mèdic. 

És un criteri universalment assumit que comprendre i parlar la llengua del pacient és una part central i indissociable de la qualitat assistencial, ja que en pot dependre l’encert del diagnòstic i del tractament, i en definitiva la curació. Per consegüent, la competència comunicativa i lingüística del personal és una part inherent i indissociable de la seva competència professional, que cal assegurar en els processos de formació, de selecció i d’assignació dels llocs de treball. 

En aquest sentit, aquest projecte forma part d’un pla d’impuls al coneixement i l’ús de la llengua catalana en el conjunt del sistema de salut per tal de garantir la formació en català i la competència lingüística de tots els professionals.

  El projecte consta de tres cursos de llengua catalana: 

 • Nivell elemental de llengua catalana (B1) per a l’atenció sanitària. 
 • Nivell intermedi de llengua catalana (B2) per a l’atenció sanitària. 
 • Nivell de suficiència de llengua catalana (C1) per a l’atenció sanitària.

Els participants, abans de començar un curs, hauran de fer una prova de nivell que determini quin curs els correspon dur a terme.

La part en línia amb una duració de 60 hores està 100% subvencionada pel Consorci de Formació Continuada de Catalunya - Programes de formació no formal, d’especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023).

Logos_MRR_23_24

 

Presentació del programa

Preguntes freqüents

 

Objectius d'aprenentatge

Objectiu general

 • Assolir una competència comunicativa que permeti als professionals afrontar un ventall ampli de situacions comunicatives amb pacients i usuaris del sistema de salut per poder expressar-se oralment i per escrit en la varietat estàndard, i especialment en registre sanitari, amb l’adequació necessària i de manera precisa i fluida.

Objectiu específic

 • Acomplir tasques basades en situacions comunicatives amb pacients i persones cuidadores amb la finalitat de mostrar les competències lingüístiques pròpies del nivell, tant orals com escrites. 

 

Contingut

Després d'haver fet la prova de nivell, si correspon, s’assignarà un dels cursos següents:

 1. B1: nivell elemental de llengua catalana per a l’atenció sanitària.

 2. B2: nivell intermedi de llengua catalana per a l’atenció sanitària.

 3. C1: nivell de suficiència de llengua catalana per a l’atenció sanitària.

 

Metodologia

El model d’aprenentatge dels cursos de català és híbrid: combina, d’una banda, la formació en línia asíncrona en un entorn virtual amb la plataforma Moodle i, de l’altra, l’assistència a videoconferències en directe mitjançant Microsoft Teams.

Les sessions de videoconferència es realitzaran setmanalment al llarg de tot el curs, amb una durada d’1 hora per sessió, i permetran posar en pràctica la producció oral dels participants a partir de diferents situacions comunicatives.

En l’espai virtual, els participants trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats obligatòries i de reforç, els enllaços per accedir a les sessions síncrones en directe,  així com un conjunt d’eines que fan més fàcil la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’avaluació i de reflexió, així com eines i recursos interactius desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor, uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.  

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:

 • Professorat que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs, corregirà les activitats i durà a terme les sessions de videoconferència.

 • Un equip de coordinació acadèmica, per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

Especifiquem a continuació els elements d’avaluació i les condicions necessàries per superar la formació de cadascuna de les parts del curs: 

Part en línia asíncrona, amb una durada de 60 hores, subvencionada pel Consorci de Formació Continuada de Catalunya: 

L’element fonamental d’avaluació són les tasques finals que cada participant ha de lliurar de cada tema i que permeten comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes.

Les condicions necessàries per superar aquesta part del curs són les següents:

 • Visualitzar tot el contingut.
 • Realitzar i superar satisfactòriament el 80% de les activitats programades del curs.

Part de videoconferència, amb una durada de 40 hores i gratuïta: 

L’element fonamental d’avaluació és l’assistència i la participació a les videoconferències. 

Les condicions necessàries per superar aquesta part del curs són les següents:

 • Assistir i participar a un 80% de les sessions síncrones en directe.

En finalitzar, els participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou l’adjudicació d’una qualificació per al professorat, material, documentació i coneixements i habilitats adquirits. 

 

Acreditació

En aquesta formació s’atorga una doble acreditació: 

De la part en línia asíncrona, els participants rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, subvencionat pels Programes de formació no formal, d’especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023), si han superat els requisits d’avaluació.

De la part síncrona, videoconferències, els participants rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, si han superat els requisits d’avaluació. 

L’obtenció d’ambdós certificats permetrà que l’alumne es pugui presentar a la convocatòria de la prova final oficial dirigida exclusivament al col·lectiu professional de salut i social que hagi participat en aquest programa per obtenir l’acreditació oficial del nivell corresponent.

 

Col·laboració

Es tracta d’una iniciativa conjunta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, la Societat Catalana de Qualitat Assistencial i Unió Consorci Formació (en representació de la Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya). 

Logos-Prescriute-catala