/Projecte formatiu per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut
Projecte formatiu per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut 2023-05-10T19:41:52+02:00

Projecte formatiu per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut.

Us presentem el nou mapa interactiu que recull totes les accions dissenyades fins el moment per al projecte formatiu per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut.
Aquest projecte, liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’està executant de forma conjunta per l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF), essent voluntat d’ambdues institucions arribar per igual a tots els professionals sanitaris del territori, tant de l’àmbit públic com del concertat.
Aquest projecte està finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat (Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere).
Accediu al microsite i fent clic sobre cada títol podreu descobrir el detall de cada una de les peces creades.
Accedir al microsite

Consulta tots els cursos de la oferta subvencionada  

*Tot i que aquest projecte ha estat dissenyat conjuntament amb l’ICS, recordeu que els professionals que formeu part d’aquesta institució us heu d’inscriure directament a les edicions organitzades per l’ICS.