/Projecte formatiu per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut
Projecte formatiu per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut 2021-02-10T14:57:24+02:00

Projecte formatiu per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut.

Des de fa uns mesos UCF està treballant en el disseny d’un projecte formatiu per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut.

Aquest és un projecte finançat amb fons del Pacto de Estado contra La Violencia de Género, liderat pel Servei Català de la Salut i que s’està executant de forma conjunta entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF), essent voluntat d’ambdues institucions arribar per igual a tots els professionals sanitaris del territori, tant de l’àmbit públic com del concertat.

A continuació us presentem el recull de totes les accions dissenyades a data d’avui i el detall de cada una de les peces si feu clic sobre el títol corresponent.

Accedir al microsite

Formacions planificades de febrer a maig de 2021