Vés al contingut

El Programa Bossòla en acció: Liderant el canvi a través de la col·laboració

UCF
Programa Bossola

Aquest any hem donat continuïtat al Programa Formatiu Bossòla (brúixola, en occità), dirigit a 22 professionals dels Serveis Assistencials Integrats d’Aran SL. Aquest programa, dissenyat específicament a partir de l'estreta col·laboració entre la direcció de l’entitat i Unió Consorci Formació, se centra a millorar diverses àrees de l’organització a través d’una metodologia innovadora de treball que pretén potenciar una cultura de lideratge compartit que promogui la col·laboració. 

En aquesta línia, el programa incorpora una activitat transversal orientada, precisament, a potenciar la col·laboració entre els participants i tots els nivells de l’entitat i a fer partícip el conjunt de professionals en les decisions de caràcter estratègic que impacten en el seu dia a dia. 

Tots els participants han estat dividits en quatre grups o cercles de participació i se’ls ha assignat un portaveu, una àrea de treball i un repte de millora. Els grups s’enfronten als reptes amb un enfocament metodològicament innovador on s’estan abordant aquests reptes de manera sistemàtica, des de l'anàlisi del problema per entendre el repte,  fins al disseny i implementació d'un pla d'acció concret una vegada es concreten les possibles solucions. 

L’equip d’UCF acompanya els grups en tot aquest procés i els facilita un kit d’eines creatives i consells pràctics.  Les eines es presenten per etapes per guiar el procés que treballaran els grups dels Serveis Assistencials Integrats d’Aran SL.  

Tanmateix, durant tot el procés, els grups poden comptar amb l’acompanyament del Grup Promotor de l’entitat, format per membres de la direcció i que té la funció de crear sinergies, recomanar la lectura i consulta d’informació corporativa i sobretot alinear les solucions creatives obtingudes a l’estratègia global. 

Les conclusions extretes d’aquest procés de treball en grup es posaran en comú el mes de juny d’aquest any per tal d’establir els plans d’acció que s’han ideat. 

El Programa "Bossòla"  és un moviment cap a una nova manera de fer les coses. Mitjançant la col·laboració, la transparència i la innovació, es transforma la manera com es gestionen els serveis i s’interactua amb els col·laboradors i clients. Aquest enfocament centrat en la participació activa de tots els membres de l'organització és el que ha estat més inspirador. El programa segueix endavant per liderar el canvi i potenciar una cultura de col·laboració i innovació.