Vés al contingut

La comunicació entre els professionals sanitaris, els pacients i famílies

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
24h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

Dins dels projectes que orienta el Pla de Salut, considerem que és d’importància vital que la comunicació entre professionals, el malalt i la família es dugui a terme de forma correcta i professional. Per això, apostem per una formació específica per tal de millorar les capacitats comunicatives dels professionals, dins del marc de l’atenció centrada en la persona atesa.

Com ja se sap, l’atenció a les persones en l’àmbit sanitari no només consisteix a aplicar coneixements clínics, sinó que també hi tenen un paper important altres aspectes com ara el tipus de comunicació que fem servir, la manera com gestionem els conflictes o la relació que establim amb les persones. Una bona comunicació és un aspecte rellevant que reforça una bona pràctica clínica i afavoreix la millora de la persona atesa. Aquest curs pretén ajudar a millorar diferents aspectes de la comunicació amb les persones ateses i les seves famílies.

 

Objectius d'aprenentatge
  • Desenvolupar les habilitats comunicatives necessàries per millorar la comunicació que s’estableix entre el professional de la salut i la persona atesa i la seva família.

 

Contingut
  1. Comunicació i atenció a la persona. Conceptes generals

  2. La persona atesa i les famílies. Expectatives

  3. La comunicació en l’atenció no presencial

  4. Situacions complexes i males notícies. Simulació de casos pràctics

 

Metodologia
illustracio_1

La formació en línia d’UCF té als i les participants com a eixos centrals del procés formatiu. És a partir d’aquests que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi amb la tutoria, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats, casos pràctics, lectures, debats, etc. amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i la supervisió d’un tutor o tutora experts en la matèria.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per:

  • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
  • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

  • Visualitzar-ne tot el contingut.
  • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.