Vés al contingut

Conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei de regulació de l’eutanàsia

Característiques del curs

Adreçat a

Metges/esses
Infermeres/ers
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
8h
Competències
Transversal

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Cal pertànyer a l'àmbit d’Atenció primària de Catalunya per accedir-hi!
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
Conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei de regulació de l’eutanàsia

Aquesta acció formativa té per finalitat informar, formar de manera homogènia i transversal i sensibilitzar els professionals directament implicats en l’aplicació de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia (LORE).

En aquest sentit, contribueix a la difusió dels aspectes clau de la llei entre el personal sanitari per tal de garantir-ne el coneixement i aplicació pràctica dels seus principis legals i tècnics, així com de facilitar l’exercici de l’objecció de consciència d’aquells professionals que ho considerin adient.

Així mateix, el present curs posa a l’abast dels professionals els principals aprenentatges adquirits durant el primer any d’aplicació de la LORE a Catalunya.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals

 • Conèixer els aspectes generals de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia, tant des del punt de vista normatiu com de model de pràctica assistencial i procediment d’aplicació.

Objectius específics

 • Conèixer els supòsits i els requisits legals i tècnics que contempla la Llei de regulació de l’eutanàsia (LORE).

 • Familiaritzar-se amb el procediment d’aplicació, els professionals que hi intervenen i els seus rols, i els terminis establerts per la llei del dret del pacient a la prestació d’ajuda per morir (PRAM).

 • Comprendre la fonamentació ètica del dret del pacient a la prestació d’ajuda per morir i el paper de l’autonomia del pacient en les decisions de final de vida.

 • Familiaritzar-se amb el model assistencial previst per al desplegament de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia (LORE) a Catalunya.

 • Entendre els diferents passos en l’assistència de l’ajut per morir.

 • Apropar-se als diferents recursos de suport per prestar l’eutanàsia (suport personal, suport professional, recursos a la xarxa, plataforma PRAM del CatSalut…).

 • Conèixer els fàrmacs recomanats, i la manera d’administrar-los, en la PRAM.

 

Contingut
 1. Ètica, legislació i rols professionals

  • Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia (LORE)

  • Procediment d’aplicació

  • Aspectes ètics

 2. Aplicació pràctica

  • Model d’atenció centrada en la persona

  • La prestació d’ajuda per morir: pas a pas

  • Els darrers dies

  • L’administració dels fàrmacs

  • Situacions especials en la prestació d’ajuda per morir

  • La plataforma PRAM

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge el participant està acompanyat per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, prèvia superació dels requisits d’avaluació.