Vés al contingut

COVID persistent. Detecció i maneig a consulta d'atenció primària

Característiques del curs

Adreçat a

Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Fisioterapeutes
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Nutricionistes
Treballadors/ores socials
Terapeutes ocupacionals
Professionals no assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
4h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Covid persistent

La COVID persistent és una entitat d'elevada prevalença arreu del món associada a la  infecció per SARS-CoV-2. 

Tot i això, encara presenta un infradiagnòstic important. El curs facilitarà les eines per reconèixer, abordar i tractar la malaltia a les consultes d'atenció primària.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals

 • Reconèixer l’entitat de la COVID persistent. 

 • Detectar les persones amb COVID persistent a la consulta d’atenció primària.

Objectius específics

 • Aprendre el maneig de la persona amb COVID persistent. 

 • Determinar els símptomes i signes d’alarma per derivar a altres nivells assistencials i valorar la realització de proves complementàries. 

 • Tenir informació de suport disponible a la consulta per a les persones amb COVID persistent (rehabilitació física, cognitiva, etc.).

 

Contingut
 1. La COVID persistent

  • Introducció

  • Definició

  • Teories fisiopatològiques

 2. Diagnòstic d’infecció per coronavirus

  • Criteris diagnòstics

 3. Identificació de la COVID-19 persistent a la consulta

  • Característiques de les persones afectades

  • Símptomes més freqüents

  • Símptomes i signes d’alarma

 4. Atenció a la COVID-19 persistent

  • Atenció integral i coordinada

  • Valoració del pacient

  • Proposta de seguiment

  • Indicacions de proves complementàries

  • Escales i exploracions

  • Tractament

  • Registre

 5. Grups de suport

  • Creació de grups de suport entre les persones afectades

  • Col·lectiu d’Afectades i Afectats Persistents per la COVID-19

 6. Recursos

  • Programa de rehabilitació post-COVID per a pacients amb seqüeles neurològiques complexes

  • Aplicació GestioEmocional.cat

  • Altres recursos de fonts oficials

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Organitzat pel Departament de Salut