Vés al contingut

Curs d’actualització professional portalliteres i/o zeladors

Característiques del curs

Adreçat a

TCAIs
Zeladors/res
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Administratius/ves sanitaris/àries
Auxiliars Administratius/ves sanitaris/àries
Professionals no assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
60h
Competències
Tècnica
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Curs d’actualització professional portalliteres i/o zeladors JPG

La mobilització dels i les pacients és una de les tasques principals que desenvolupen els i les portalliteres a la seva jornada laboral. Entre les mobilitzacions podem trobar qualsevol operació de transport o de suport per part d'un o de més treballadors. En aquest curs veurem com són els posicionaments al llit, les transferències i els trasllats a més de les funcions principals del portalliteres. Tot això, en els diferents àmbits hospitalaris i àrees assistencials on la figura del portalliteres és present i integrada als diversos equips de forma multidisciplinària.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Reduir el GAP entre la persona que s’incorpora i la feina a dur a terme.

 • Donar a conèixer les tècniques de mobilització.

 • Atendre als usuaris i els pacients de manera clara i concisa.

 • Conèixer les mesures de prevenció.

 • Complir les normes de confidencialitat de la informació sanitària.

 • Aprendre a realitzar el trasllat i manipulació d’una mostra biològica.

 

Contingut
 1. El sistema sanitari

 2. Mobilització i trasllat de l’usuari sense ajudes tècniques per a portalliteres

 3. Mobilització i trasllat de l’usuari amb ajudes tècniques per a portalliteres

 4. Actuació en unitats especials per a portalliteres

 5. Higiene preventiva hospitalària per a portalliteres

 6. Documentació sanitària per a portalliteres

 7. Sistemes d’informació per a portalliteres

 8. Mobilització i trasllat de mostres biològiques, residus, materials i equipaments per a portalliteres

 9. Primers auxilis per a portalliteres

 10. Trasllat dels usuaris aïllats per a portalliteres

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.