Vés al contingut

Disfàgia orofaríngia i desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb complexitat clínica

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Fisioterapeutes
Nutricionistes
Treballadors/ores socials
Terapeutes ocupacionals
Altres professionals assistencials
Logopedes, Tècnics Auxiliars en Geriatria i Gerontologia, Tècnics en dietètica, Dietistes-nutricionistes i farmacèutics.
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
15h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  IMPORTANT! Aquesta edició només va adreçada a professionals LOPS: Infermeres/ers, Metges/esses, TCAIs, Dietistes-Nutricionistes, Fisioterapeutes, Terapeutes ocupacionals, Tècnics de grau superior en Dietètica, Farmacèutics/ques.
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
 • Subvencionat

  IMPORTANT! Aquesta edició només va adreçada a professionals NO LOPS: Tècnics Auxiliars en Geriatria i Gerontologia, Tècnics d’atenció sociosanitària, Tècnics d’atenció a les persones en situació de dependència, Treballadors socials
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació

La disfàgia orofaríngia (DO) és una síndrome geriàtrica que té una gran importància en l'atenció a les persones grans. Es caracteritza per dificultats en la deglució i és estretament relacionada amb la desnutrició (DNT), que és un problema sanitari d'elevada prevalença en aquest col·lectiu. La detecció i intervenció multidisciplinària en la DO és fonamental per reduir la possible morbiditat i mortalitat, així com per millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen.

D'altra banda, la desnutrició relacionada amb la malaltia (DRM) és una qüestió que afecta moltes persones amb malalties cròniques, especialment les persones grans. Nombrosos estudis han demostrat que la DRM es relaciona amb un augment de morbiditat, perllonga l'estada hospitalària, augmenta la taxa de reingressos i incrementa la mortalitat.

En aquest curs, es presenta una visió global de la DO i la DNT, amb l'objectiu de proporcionar a les/els participants, les eines necessàries per detectar i intervenir en aquestes síndromes i permetre així una millor atenció a les persones grans i una millora de la qualitat de vida. 

 

Objectius d'aprenentatge
 • Sensibilitzar els professionals sobre la disfàgia orofaríngia, la seva importància i les conseqüències.

 • Detectar situacions de desnutrició en persones amb necessitats complexes d’atenció o pacients crònics.

 • Detectar precoçment la disfàgia orofaríngia per mitjà dels mètodes i instruments existents.

 • Aplicar els instruments, les pautes, orientacions, recomanacions dietètiques i nutricionals dirigides a la disfàgia orofaríngia i a la desnutrició.

 • Interpretar les pautes per avaluar-ne l’aplicació i la presa de decisions pràctiques.

   

Contingut
 1. Desnutrició relacionada amb la malaltia en persones amb complexitat clínica

  • Introducció a la cronicitat.

  • Conceptes bàsics sobre la cronicitat.

  • Model d’atenció a les persones fràgils, amb cronicitat complexa o avançada a Catalunya.

  • La identificació dels pacients amb cronicitat complexa (PCC i MACA).

  • Introducció a la desnutrició relacionada amb la malaltia.

  • Què és la desnutrició relacionada amb la malaltia?

  • La desnutrició relacionada amb la malaltia en el pacient amb complexitat.

  • L’abordatge nutricional.

  • Bases per a l’abordatge nutricional en persones amb cronicitat complexa.

  • Bases per a l’abordatge nutricional en diferents patologies.

  • Bibliografia.

 2. Disfàgia

  • Introducció a la disfàgia.

  • Què és la deglució?

  • Què és la disfàgia orofaríngia?

  • Detecció i diagnòstic de la disfàgia orofaríngia.

  • Detecció precoç i cribratge.

  • Avaluació clínica: Diagnòstic de la disfàgia orofaríngia.

  • Proves instrumentals complementàries.

  • Orientacions per a la intervenció.

  • Estratègies que requereixen personal especialitzat.

  • Estratègies compensatòries d’adaptació.

  • Cures bàsiques.

 3. Casos pràctics

  • Cas clínic Parkinson.

  • Pacient pluripatològic amb antecedents de neoplàsia de cap i coll.

  • Cas demència moderada.

 

Metodologia

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per: 

 • La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de mòdul, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre els temes corresponents. El mòdul que fa referència als casos pràctics s’avalua per mitjà de la resolució satisfactòria de cadascuna de les situacions plantejades i la superació d’un qüestionari breu, entorn de cada situació o cas plantejat.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar tot el contingut.

 • Que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7. 

En finalitzar, els participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats aconseguides.

 

Acreditació

Aquesta activitat ha obtingut el Reconeixement d’Interès Sanitari del Departament de Salut.

CCFCPS

Els participants dels següents perfils curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 • Infermeria
 • Metges
 • Logopedes
 • Tècnics Cures Auxiliars d’Infermeria
 • Dietistes-nutricionistes
 • Fisioterapeutes
 • Terapeutes ocupacionals
 • Grau superior en dietètica
 • Farmacèutics

La resta de destinataris del curs que representen els perfils següents rebran un certificat d’aprofitament de l’activitat per part d’UCF i del Departament de Salut.

 • Tècnics Auxiliars en Geriatria i Gerontologia
 • Tècnic d’atenció sociosanitària
 • Tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència
 • Treballadors socials

 

Col·laboració

Es tracta d’una iniciativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

*Aquest projecte ha estat finançat a càrrec dels fons per a les estratègies del Ministeri de Sanitat, com a suport a la implementació a l'estratègia davant de malalties neurodegeneratives (Inclòs ELA)