Vés al contingut

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
3h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

La nova Carta de drets i deures dels ciutadans recull un conjunt d’àmbits que ajuden a sistematitzar els drets i deures dels ciutadans usuaris del sistema de salut. 

A través de cinc reptes, es donaran a conèixer aquests deu àmbits, directament relacionats amb els següents principis orientadors: autonomia i presa de decisions, investigació i experimentació, igualtat de les persones, accés a la informació i coneixement en salut, compromís cívic i, en últim lloc, la dignitat de la persona. 

A més, per cada repte superat s’aconseguirà una insígnia!

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals: 

 • Difondre entre els i les professionals el contingut de la nova Carta de drets i deures en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 

Objectius específics: 

 • Aconseguir el compromís de tots els i les agents (professionals, ciutadania, Administració, etc.) per a la consolidació de les polítiques de salut. 

 • Aplicar a tots els àmbits de l’atenció sanitària els drets i els deures.

 

Contingut
 1. Repte 1. Llibertat i autonomia en la presa de decisions

 2. Repte 2. Igualtat de les persones

 3. Repte 3. Accés a la informació i el coneixement en salut

 4. Repte 4. Compromís cívic

 5. Repte 5. Dignitat de la persona

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i el qüestionari d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge a través de cinc reptes, la resolució dels quals permet aconseguir les insígnies corresponents. 

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

 A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.