Vés al contingut

Gestió administrativa sanitària

Característiques del curs

Adreçat a

Infermeres/ers
TCAIs
Zeladors/ores
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Administratius/ives sanitaris/àries
Auxiliars Administratius/ives sanitaris/àries
Professionals no assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
20h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Gestió administrativa sanitària jpg

L’entorn sanitari es caracteritza per un funcionament basat en el treball en equip com a element bàsic per donar un servei de qualitat a tot allò que envolta la salut de les persones.

Els i les professionals que conformen els diferents equips que treballen en l’àmplia xarxa de centres que desplega el sistema públic de salut català provenen de diferents d’àmbits formatius, com ara la medicina, la psicologia, la infermeria o el treball social, entre d’altres. Així mateix, són moltes les persones que, dotades de diferents formacions tècniques –radiologia, laboratori, anatomia patològica, fisioteràpia, etc.– contribueixen a una atenció integral als aspectes de salut de la ciutadania.

Així mateix, una figura clau en els equips de treball dins l’àmbit sanitari és la dels i les professionals administratius/ives. La seva tasca com a pont d’enllaç entre el pacient i l’equip que l’ha d’atendre en els centres de salut és inqüestionable i té un valor fonamental.

El curs de gestió administrativa sanitària que oferim està concebut com a una eina per ampliar el coneixement sobre el funcionament del sistema sanitari públic de salut a Catalunya, i alhora pretén posar en relleu la importància de la comunicació en la relació entre els i les professionals administratius/ives i les persones que utilitzen els serveis de salut.

Una atenció centrada en el pacient i les persones que l’acompanyen requereix, per part d’aquests professionals, una sensibilitat especial envers les seves necessitats. En aquest sentit, conèixer tant les claus del funcionament del sistema sanitari en què treballem com les habilitats comunicacionals, sens dubte, pot contribuir al nostre desenvolupament professional.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Actualitzar els coneixements dels i les administratius/ives sanitaris/àries en una organització hospitalària i d'atenció al client.

   

Contingut
 1. La gestió sanitària en general

  • El sistema sanitari en el nostre entorn

  • Etapes de l’evolució del sistema sanitari català

  • El sistema sanitari català actual

  • Les organitzacions

  • L’experiència del pacient

  • Els i les administratius/ives sanitaris/àries

 2. De què parlem quan parlem de comunicació?

  • La comunicació en l’àmbit sanitari

  • El procés comunicacional

 3. Les tècniques de comunicació eficaç en l’atenció a les persones

  • Els estils de comunicació

  • Les tècniques de comunicació

 4. Els sistemes d’informació

  • Introducció als sistemes d'informació

  • Història clínica compartida de Catalunya (HC3)

  • La Meva Salut (LMS)

  • Plataforma iS3

  • Les apps de salut

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.