Vés al contingut

Gestió de l’estrès per a professionals de la salut i socials

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
17h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Gestió de l'estres professionals salut

Avui en dia es reconeix que l’estrès laboral és un dels principals problemes per a la salut de les persones treballadores i el bon funcionament de les empreses per a les quals treballen i especialment en els professionals de l’àmbit de la salut. Però l’estrès, en si mateix, és un procés adaptatiu que, al llarg de la nostra història com a espècie, ens ha ajudat a sobreviure. Si és així... quan deixa de ser positiu per convertir-se en un problema? Quins factors ens generen estrès? Què podem fer per gestionar-lo adequadament?

Al llarg d’aquest viatge cap al benestar donarem resposta a aquestes i d’altres preguntes, i treballarem diferents tècniques i eines que ens permetran prevenir i disminuir el nostre estrès des de tres focus: emoció, ment i cos.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals

 • Identificar l’estrès en l’àmbit de la salut i social per gestionar-lo correctament.

Objectius específics

 • Identificar els diferents tipus d’estrès.

 • Identificar els signes d’alarma d’estrès.

 • Detectar les diferents causes de l’estrès.

 • Aprendre estratègies per prevenir l’estrès.

 • Aprendre tècniques de reducció de l'estrès.

   

Contingut
 1. Origen: Stressus (Com estem i per què?)

  • L’estrès

  • La síndrome de l’esgotament professional (burnout)

  • Algunes dades sobre el nostre viatge

 2. Primera parada: Emoció (Intel·ligència emocional i autoregulació)

  • De la reactivitat a la proactivitat

  • Les emocions

  • La intel·ligència emocional

  • Autoregulació emocional

  • Tècniques de gestió de l’estrès

 3. Segona parada: Ment (Creences i valors)

  • Estrès i creences

  • Creences i valors

  • Tècniques de gestió de l’estrès

 4. Tercera parada: Cos (Disposicions corporals)

  • El cos com a eina

  • Les disposicions corporals

  • Tècniques de gestió de l’estrès

 5. La tempesta (L'estrès en situació d'emergència)

  • Les situacions d’emergència

  • Les emocions i els sentiments

  • La ment

  • El cos

 6. Destinació: Relaxus (Retorn al benestar)

  • El teu pla d’acció

    

Metodologia
illustracio_1

Aquesta formació es planteja com un viatge des de Stressus, el nostre punt de partida (com ens trobem), fins a la nostra destinació final, Relaxus (el retorn al benestar). Al llarg d’aquest itinerari, el viatger descobrirà les eines i tècniques més adequades per gestionar l’estrès i estar a gust amb si mateix; participarà en activitats on podrà compartir reflexions i experiències amb la resta de companys i companyes de viatge i, per acabar, dissenyarà un pla d’acció, a partir de tots els recursos que anirà adquirint, que l’ajudarà a gestionar el seu propi estrès.

Per dur a terme aquest viatge, els i les participants disposan d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

   

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 
 • Participar en les activitats de fòrum i enviar el propi pla d’acció.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.