Vés al contingut

Principis bàsics de la intel·ligència emocional

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
intel·ligència emocional

La intel·ligència emocional s'ha convertit en els darrers anys en un dels coneixements claus pel creixement personal i professional. 

Si, històricament, s'havia posat especial èmfasi en la part més mental, actualment, el coneixement del món emocional ha permès despertar l'interès en les persones per saber com funcionen internament i aprendre noves formes de relacionar-se amb elles mateixes i amb els altres. 

Només cal posar atenció i veure la gran quantitat de publicacions, vídeos, pòdcasts, etc. que hi ha en relació amb el tema de la intel·ligència emocional.

L'autoconeixement ens permet fer-nos responsables de la nostra vida i viure-la d’una forma més plena i sana. 

Així doncs, en aquest curs descobrirem, a partir d'un marc teòric i múltiples exemples, com identificar què sentim, l'origen d'aquestes emocions, quines són les funcions d'aquestes emocions i com regular-les per tenir relacions sanes amb nosaltres i el nostre entorn. 

Aquest és un viatge al teu interior on et convidem a anar parant per interioritzar els continguts i fer-te'ls teus. 

A punt per iniciar el viatge?

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals

 • Millorar el coneixement sobre què és una emoció i el seu impacte en la nostra conducta relacional intrapersonal i interpersonal en tots els àmbits, especialment en el professional. 

 • Aprendre què és la intel·ligència emocional i quin impacte té en la nostra vida en els àmbits cognitiu, actitudinal i psicològic. 

Objectius específics

 • Identificar les emocions pròpies i alienes. 

 • Entendre el seu origen. 

 • Aprendre a regular les emocions. 

 • Millorar les principals competències emocionals. 

 • Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional. 

 • Desenvolupar l'empatia i la comunicació. 

 • Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals. 

 • Obrir la mirada a la consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

   

Contingut
 1. Intel·ligència emocional. Marc conceptual i orígens

 2. Consciència emocional

 3. Habilitats socials

 4. Intel·ligència emocional i salut

 5. Intel·ligència emocional a l’entorn laboral

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals es traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Una experiència d’aprenentatge que contextualitza i connecta, de manera significativa, els continguts per conèixer i entendre bé la conversa com a eina per al desenvolupament de les persones de l’equip. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.