Vés al contingut

Medicina legal per a professionals sanitaris

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Professionals assistencials
Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Treballadors/ores socials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
12h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Medicina legal per a professionals sanitaris

El curs Medicina legal per a professionals sanitaris respon a la necessitat d’apropar els i les professionals del sector de la salut al món del dret, especialment en aquells aspectes que, d’una manera directa o indirecta, poden condicionar la seva activitat diària. 

S’hi abordaran diversos camps d’interès quotidià: com tractar la informació sanitària de forma confidencial i respectant la normativa de protecció de dades? Com abordar la relació amb la persona atesa de manera que respectem la seva autonomia de decisió? De quins instruments disposem quan les persones no es poden governar per elles mateixes? Què succeeix quan interactuem amb els jutjats per raó de la nostra activitat? Com es regeix i en quines condicions s’exigeix responsabilitat als professionals del personal sanitari?

Es tracta, doncs, d’una revisió entenedora de conceptes jurídics, amb enfocament pràctic, que permet comprendre la intensa relació entre el món del dret i l’exercici de les professions sanitàries.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Analitzar els aspectes relacionats amb l'autonomia de la persona atesa tenint en compte els condicionants jurídics de la praxi assistencial, i analitzar també les situacions que afecten la seva responsabilitat professional. 

 • Conèixer aquelles situacions relatives a les limitacions de la capacitat de les persones i els mecanismes legals per a compensar-les.

 

Contingut
 1. Història clínica: confidencialitat i protecció de dades

  • Què és la història clínica? 

  • Confidencialitat i protecció de dades

  • Principis en matèria de protecció de dades

  • Les TIC 

  • Drets dels interessats 

  • Bones pràctiques

 2. Autonomia de la persona atesa

  • Introducció 

  • Dret a la informació 

  • Consentiment informat 

  • Les voluntats anticipades 

  • Rebuig del tractament

 3. L’alteració de la capacitat de les persones 

  • Conceptes generals 

  • Procediment d’incapacitació 

  • Institucions de protecció de la persona 

  • Internaments involuntaris

  • Contencions 

  • Rol dels professionals i altres actuacions urgents

 4. Professionals sanitaris i l’Administració de justícia

  • Relacions dels professionals assistencials amb l’Administració de justícia 

  • Obligacions dels professionals assistencials amb l’Administració de justícia 

  • Actuacions en casos concrets

  • El professional víctima de la violència 

 5. La responsabilitat derivada de l'activitat sanitària 

  • Conceptes bàsics 

  • Tipus de reclamacions judicials

  • La responsabilitat civil 

  • La responsabilitat penal

  • Especialitats de la responsabilitat derivada de l’activitat sanitària

  • Altres figures penals rellevants en l’àmbit sanitari

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.