Vés al contingut

Metodologies àgils de treball a les àrees assistencials

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
scrum 30 h

Ens movem en un entorn VUCA, acrònim creat per l’United States Army War College i molt utilitzat en els darrers anys per descriure el món volàtil, incert, complex i ambigu que va sorgir després de la fi de la Guerra Freda.

Aquest nou context requereix noves habilitats i noves maneres de gestionar les organitzacions que es troben immerses en una profunda transformació per adequar-se a un entorn cada vegada més canviant. 

En aquesta formació veurem una nova forma de gestionar projectes, la gestió Agile amb Scrum. 

 

Objectius d'aprenentatge
 • Saber els principis i valors àgils que fan que Scrum funcioni. 

 • Entendre la diferència entre being agile i doing agile

 • Identificar conceptes clau en Scrum com la inspecció, l’adaptació i la transparència. 

 • Conèixer els esdeveniments o reunions en Scrum. 

 • Saber identificar les responsabilitats dels diferents rols de Scrum. 

 • Comprendre i reconèixer el rol de Scrum master en Scrum i quines són les seves responsabilitats. 

 • Comprendre i reconèixer el rol de product owner en Scrum i quines són les seves responsabilitats. 

 • Conèixer les bones pràctiques en processos d'implantació de Scrum. 

 • Identificar els errors típics en processos d'implantació de Scrum.

 

Contingut
 1. Agile: la cultura àgil 

  • Introducció a Agile 

  • La cultura àgil 

  • El Manifest àgil 

  • Principis àgils 

  • Cicle de vida àgil 

  • Agile vs. Waterfall 

  • Equips i organitzacions àgils 

  • Lean: Kaizen o millora contínua 

 2. El marc de treball Scrum 

  • Concepte 

  • La Guia Scrum 

  • Història de Scrum 

  • Usos de Scrum 

  • Els pilars de Scrum 

  • Els valors de Scrum 

  • Components de Scrum

 3. Rols en Scrum 

  • Els equips de Scrum 

  • Scrum master 

  • Product owner 

  • Scrum development team

 4. Esdeveniments a Scrum

  • Timebox 

  • Sprint

  • Sprint Planning Meeting 

  • Daily Scrum Meeting 

  • Sprint Review Meeting 

  • Sprint Retrospective Meeting 

  • Backlog Grooming

 5. Artefactes a Scrum 

  • La transparència dels artefactes 

  • Product backlog 

  • Sprint backlog 

  • L’increment

  • Temes, èpiques i històries d’usuari

  • Definition of done 

  • Kanban 

 6. Estimació àgil

  • Punts d’història

  • Velocitat d'equip 

  • Tècniques d'estimació àgil 

  • Planning poker 

  • Burdown chart

 7. El rol del Scrum master

  • Responsabilitats i funcions de l'Scrum master 

  • L’Scrum master i els esdeveniments de Scrum 

  • L’Scrum master i els artefactes de Scrum 

 8. El rol del product owner 

  • Funcions i responsabilitats del product owner 

  • Interaccions del product owner

 9. Definició de la visió de producte

  • La visió del producte 

  • Producte mínim comercialitzable 

  • Necessitats del client 

  • Atributs del producte 

  • Tècniques de creació de la visió de producte

 10. Agile: l’impacte en sostenibilitat

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.