Vés al contingut

Plataforma virtual

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
16h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Plataformes virtuals.jpg

La transformació dels processos d’aprenentatge en els entorns digitals fa evident la necessitat de pensar i crear sessions formatives, tant síncrones com asíncrones, que generin una bona experiència en els i les participants. En aquest sentit, és rellevant comptar amb el coneixement, la capacitat i les habilitats digitals que ens permetrà com a docents dissenyar i dinamitzar accions formatives de valor.

El curs Plataforma virtual pretén dotar del coneixement en els àmbits pedagògic i funcional de les plataformes virtuals més utilitzades, com és el cas de Moodle i Teams, per dur a terme accions formatives. Així com altres eines i aplicacions digitals que permeten facilitar sessions tant síncrones com asíncrones d’impacte.
 

Així doncs, en funció de l’acció formativa que dissenyem, optarem per fer ús de les diferents alternatives que es veuran amb profunditat i de manera molt pautada en aquest curs. Comptem amb l’experiència i el model de la bona pràctica que ens trasllada la Universitat de Mondragón, com a experta i referent en ecosistemes d’aprenentatge; experiència en la qual es pot veure com plantejar i aplicar diverses metodologies de treball en les plataformes virtuals i altres eines digitals.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Conèixer funcionalment i pedagògicament les plataformes virtuals: Moodle i Teams.

 • Ser capaç de crear accions formatives amb les diferents plataformes virtuals: Moodle i Teams.

 • Familiaritzar-se amb l’ús de diverses eines digitals per dinamitzar sessions síncrones i asíncrones.

 • Saber metodologies, estratègies i enfocaments pedagògics per dinamitzar sessions formatives en les plataformes virtuals Moodle, Teams i altres eines i aplicacions digitals. 

 

Contingut
 • Mòdul 1. Plataforma virtual: eines digitals per a les sessions síncrones:

  • Introducció

  • Model UMondragon: basat en el mètode Design Thinking

  • Prework- Abans de la sessió síncrona digital.

  • Work – Durant la sessió síncrona digital

  • Postwork- Enfocament i eines digitals després de la sessió síncrona

 • Mòdul 2. Plataforma Virtual: Moodle:

  • Formació en línia:

   • Introducció sobre Moodle

   • Què trobem a cada bloc?

   • Configurar el perfil del docent

   • Informació sobre els participants

   • Arxius que podem penjar

   • Recursos que podem crear

   • Activar edició

  • Comunicació amb els participants:

   • Tipus de comunicació

   • Taulell de notícies

   • Fòrum de consultes

   • Fòrum de presentació

   • Videoconferència

   • Xat

   • Consultes

   • Altres estils de comunicació

  • Creació i dinamització de fòrums:

   • Tipus de fòrums

   • Creació

   • Dinamització

   • Puntuació

   • Grups privats

  • Avaluació:

   • Tipus d’avaluació

   • Ús de les plantilles Moodle

   • Creació d’avaluacions pròpies (coavaluació, Pla de Millora Individual)

   • Rúbriques

   • Registre de les qualificacions

 • Mòdul 3. Plataforma virtual: Teams:

  • Introducció a Microsoft Teams

  • Equips (o teams)

  • Eines principals

  • Activitats formatives

  • Altres aplicacions per a suport formatiu

    

Metodologia

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

La formació s’estructura en un primer bloc, en el qual, des de l’expertesa de la Universitat de Mondragón en ecosistemes d’aprenentatge, es donen a conèixer metodologies de treball per generar processos d’aprenentatge d’impacte, en sessions tant síncrones com asíncrones, amb l’ús d’un ventall ampli d’eines digitals.

I un segon i tercer bloc en els que es mostren amb detall les plataformes virtuals: Moodle i Teams. A través de videotutorials, que faciliten conèixer i entendre les funcionalitats de les dues eines i l’aplicabilitat pedagògica que se’ls hi pot donar per dur a terme sessions formatives, segons les necessitats del procés d’aprenentatge.

El contingut del curs manté un caràcter pràctic i aplicable en tot moment, traslladant bones pràctiques, metodologies i plantejaments de treball.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.

 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.