Vés al contingut

Elaboració i control de medicaments perillosos

Característiques del curs

Adreçat a

Tècnics/tècniques de farmàcia
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
60h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Programes de formació no formal, d'especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023)
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
ECMP

Tradicionalment, la seguretat dels medicaments s'ha enfocat exclusivament "cap a la persona objecte de rebre l'administració de la medicació" (pacient o usuari del medicament) i s'ha donat un paper secundari, possiblement per desconeixement, a la seguretat derivada de l'exposició de la persona que "treballa o manipula el medicament previ a ser administrat" (que pot ser el mateix pacient,  cuidadors, professional sanitari, distribuïdors i fabricants). 

En les últimes dècades ha sorgit una gran expectació i inquietud pels problemes que poden tenir alguns medicaments per a la persona exposada externament a la medicació, ampliant així el concepte de seguretat dels medicaments. 

Conscients d'aquesta "extensió" de la seguretat cap a aquest tipus de medicaments, denominats Medicaments Perillosos, les unitats de prevenció de riscos laborals dels centres implicats en maneig de medicaments han d'incloure també en els plans de formació dels treballadors aquest aspecte com un altre factor implicat en la seguretat del professional o empleat.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Formar i capacitar als professionals sanitaris per a la prevenció d’exposició a medicaments perillosos.

Objectius específics:

 • Conèixer les característiques dels medicaments perillosos identificant els seus riscos associats.
 • Aplicar els procediments normalitzats d'elaboració en la preparació de medicaments perillosos estèrils i no estèrils
 • Aplicar la tècnica asèptica en la preparació de medicaments perillosos coneixent les característiques i disseny de les sales blanques i cabines de seguretat biològica.
 • Conèixer els procediments control del magatzem i inventari identificant els productes de partida i el material de condicionament. 

 

Contingut
 • Mòdul 1. Característiques dels medicaments perillosos (5h)
 • Tipus de medicaments
 • Vies d'administració de medicaments perillosos
 • Mòdul 2. Elaboració de medicaments perillosos (citostàtics i no citostàtics) (30h)
  • Tècnica asèptica, sales blanques i cabines de seguretat biològica
  • Gestió de la qualitat en la preparació de medicaments perillosos
 • Mòdul 3. Prevenció de riscos laborals en la gestió de medicaments perillosos (10h)
  • Mesures per a la prevenció en la preparació
  • Mesures per a la prevenció en l’administració
 • Mòdul 4. Protecció ambiental dels medicaments perillosos (5h)
  • Protecció ambiental
  • Eliminació de residus
 • Mòdul 5. Control del magatzem i inventari (10h)
  • Recepció i emmagatzematge. Control d’inventari.
  • Protocols d’actuació

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació, els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estaran acompanyats/ades per:

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats que s’han adquirit.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.