Vés al contingut

Prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya: PREVINQ-CAT

Característiques del curs

Adreçat a

Professionals assistencials
Àmbit quirúrgic
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
7h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Prevenció de les infeccions quirúrgiques Previnq-Cat

La infecció de localització quirúrgica (ILQ) és actualment la infecció relacionada amb l’assistència sanitària més prevalent i té un impacte molt important tant en els pacients com en el sistema sanitari. El programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya PREVINQ-CAT recomana paquets de mesures de prevenció en els procediments quirúrgics a fi de reduir la ILQ, l’aplicació dels quals s’ha demostrat molt eficaç. Fer arribar aquestes mesures a tot el personal implicat en els procediments quirúrgics és essencial per reduir les taxes d’infecció quirúrgica als hospitals de Catalunya.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals: 

 • Reduir les taxes d’infecció quirúrgica mitjançant la implementació d’un programa específic de prevenció de les infeccions quirúrgiques en la població adulta als hospitals de Catalunya. 

Objectius específics: 

 • Conèixer les implicacions que les infeccions de localització quirúrgica tenen per als pacients i per al sistema sanitari i afavorir un canvi de conductes.

 • Conèixer el paquet de mesures generals de prevenció d’infeccions quirúrgiques aplicable a tots els procediments quirúrgics. 

 • Conèixer els paquets de mesures específics per a grups de procediments quirúrgics: cirurgia colorectal, cirurgia cardíaca i cirurgia ortopèdica amb implantació de pròtesis de maluc i de genoll.

 

Contingut
 1. Introducció a la infecció de localització quirúrgica o La infecció de localització quirúrgica (ILQ)

  • Vigilància i prevenció de la infecció de localització quirúrgica

  • Mesures del PREVINQ-CAT per a la prevenció de la ILQ

 2. Mesures generals

  • Dutxa o bany preoperatori

  • Maneig adequat del pèl cutani

  • Descontaminació de la pell del camp quirúrgic

  • Profilaxi antibiòtica sistèmica

  • Control de la glicèmia perioperatòria

  • Normotèrmia

  • Altres mesures

 3. Mesures específiques 

  • Cirurgia colorectal

  • Cirurgia cardíaca

  • Cirurgia ortopèdica amb implantació de pròtesi de maluc i genoll

  • Cesària

 4. Mesures desaconsellades o de valor incert 

  • Hiperòxia peroperatòria

  • Plàstics transparents adhesius per al camp quirúrgic

  • Segelladors cutanis amb una base de cianoacrilat

  • Instal·lació de flux laminar dins les sales d’operacions per a cirurgia total d’artroplàstia

  • Retirada dels tractaments immunosupressors prèviament a la cirurgia

 5. La llista de verificació del PREVINQ-CAT 

  • Paquet de mesures generals

  • Paquet de mesures específiques de la cirurgia colorectal

  • Paquet de mesures específiques de la cirurgia cardíaca

  • Paquet de mesures específiques de la cirurgia ortopèdica

 6. Casos pràctics

  • Cas 1. Cirurgia colorectal

  • Cas 2. Cirurgia cardíaca

  • Cas 3. Cirurgia ortopèdica amb implantació de pròtesi de genoll

  • Cas 4. Cirurgia ortopèdica amb implantació de pròtesi de maluc

  • Cas 5. Cesària

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Amb la col·laboració de: