Vés al contingut

Virant des de la presencialitat a la formació en línia. Eines i estratègies per a personal formador intern

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
Híbrid
Hores
13h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Virant des de la presencialitat a la formació online / en línia

L’actual reorganització dels espais i les condicions de treball de segur han afectat la planificació i execució de les accions de formació en modalitat presencial dins de les organitzacions de salut i socials. 

Les noves eines de telepresència, en combinació amb múltiples aplicacions en línia que permeten aplicar metodologies centrades en el treball col·laboratiu i la cocreació, poden ajudar a emprendre aquestes accions de formació de manera àgil i eficaç. 

És per això que aquesta formació està pensada especialment per als i les responsables de formació i per al personal docent intern que volen conèixer noves modalitats i eines formatives digitals que substitueixin o complementin la formació presencial.

Des d’Unió Consorci Formació volem facilitar el coneixement d’aquestes eines i els seus recursos,  i ajudar a desenvolupar noves habilitats per al disseny, la planificació, la comunicació, el seguiment i la dinamització que permetin que els i les participants en les accions formatives en treguin el màxim profit, en benefici propi i de la institució. 

 

Objectius d'aprenentatge

Com a participant en aquesta acció desenvoluparàs els coneixements i les habilitats necessàries per transformar les teves accions presencials a la modalitat en línia, essent capaç de:

 • Dissenyar una seqüència didàctica d’una acció formativa.

 • Elaborar activitats didàctiques com a eix del procés formatiu.

 • Adquirir i aplicar  estratègies i habilitats per al seguiment, dinamització i avaluació del procés formatiu.

 • Aplicar diverses eines i recursos que poden enriquir l’aprenentatge en línia.

 

Contingut
 1. Disseny d’accions formatives

  • Disseny d'accions formatives online. Idees inicials

  • Una altra mirada de la formació online

  • Programant la formació online: aspectes inicials a considerar

 2. El formador online i la comunicació amb els participants

  • Els estils de la comunicació docent: actiu, reactiu i proactiu

  • Les competències digitals bàsiques dels formadors online

  • Les videoconferències com a eina formativa: els diferents plantejaments didàctics

  • Tips per a les videoconferències

 3. Disseny i avaluació d’activitats interactives online

  • Disseny i avaluació d'activitats interactives online. Idees inicials

  • Tips per dissenyar activitats d'aprenentatge online

  • Tips per a l'avaluació online

 4. Eines TIC per a la formació online - Sessió videopresencial

  • Treballar amb eines pràctiques de dinamització i aprenentatge per ser aplicades en entorns formatius virtuals

 5. Dinamització i seguiment de l’aprenentatge en la formació online - Sessió videopresencial

  • Veure estratègies per al seguiment i la dinamització d’una acció formativa online

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació
Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.