//Actualització farmacoterapèutica en la indicació infermera: Implicacions en la seguretat del pacient i en la sostenibilitat del sistema sanitari
Actualització farmacoterapèutica en la indicació infermera: Implicacions en la seguretat del pacient i en la sostenibilitat del sistema sanitari 2023-09-07T09:52:45+02:00

Project Description

Actualització farmacoterapèutica en la indicació infermera:

Implicacions en la seguretat del pacient i en la sostenibilitat del sistema sanitari

L’habilitació de les infermeres per a la indicació de medicaments i productes sanitaris suposa una necessitat de tenir actualitzats els seus coneixements, especialment en els aspectes més pràctics de la farmacoteràpia i de seguretat de pacient i d’indicadors de gestió de qualitat en la prescripció en el sistema públic de salut.

Objectius generals:

  • Conèixer les darreres actualitzacions i posada al dia en farmacoteràpia dins els àmbits de la indicació infermera.

Objectius específics:

  • Aprendre coneixement bàsics en farmacoteràpia i seguretat del pacient dels fàrmacs inclosos al catàlegs disponible per a infermeria.
  • Conèixer els indicadors de prescripció de qualitat de la prescripció en el sistema públic.
  • Conèixer les darreres novetats en la farmacoteràpia per infermeria en diferents àmbits terapèutics.

El curs està dirigit a infermeres.

Les 8 sessions es realitzaran a través de l’eina de zoom, on s’enregistraran, per poder penjar a l’aula virtual i consultar-les al llarg de dues setmanes. D’aquesta manera poder revisar les sessions ja realitzades en cas de no haver pogut assistir.

Aquestes sessions seran síncrones i, tindran una durada de dues hores, en horari de 09:00h a 11:00 hores. Els primers 90 minuts de la sessió es dedicaran a facilitar conceptes teòrics i la mitja hora restant a realitzar activitats.

A continuació es descriu la metodologia per blocs:

Bloc 1. 90 minuts de sessió teòrica i ½, , més un qüestionari i una activitat online.

Bloc 2. Sis Sessions síncrones amb una durada de 90 min. cadascuna: 1h de conceptes teòrics, més 1/2h d’activitat grupal sobre la situació a cada centre/institució. Activitat per subgrups i posada en comú. Hi haurà 2 docents per coordinar cada grup, i l’activitat grupal no es registrarà.

Bloc 3. Una sessió síncrona de conceptes teòrics amb una durada d’una hora i 1/2h per a compartir dubtes/situació de cada participant. Aquesta segona part no es gravarà.

12 hores en línia síncrones a través de l’eina de zoom.

120€

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb info@ucf.cat, per a més informació.

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, que permet avaluar individualment els coneixements adquirits.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

  • Assistir al 80% de les sessions.
  • Que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats aconseguides.

Per a més informació: Sara Artells – Acompanyament a l’aprenentatge – sartells@ucf.cat – T. 932 594 384