Atenció infermera a l’infant 2018-11-22T14:30:32+00:00

Project Description

Atenció infermera a l’infant

atencio-infermera-infant

La prevenció i la promoció de la salut són reptes clau del nostre sistema sanitari per als propers temps. El rol de la infermera esdevé fonamental per a aconseguir una millor situació de salut general i una millor qualitat de vida de la ciutadania, especialment, si tenim en compte que les competències infermeres més rellevants a l’Atenció Primària van dirigides a la prevenció i promoció de la salut en el seu entorn.

A més, ens trobem en un context de canvi en el que l’aposta per l’eficiència i per la millora de la qualitat dels serveis de salut és clau. Per aconseguir-ho cal explorar noves maneres de fer, i, en aquesta línia, les infermeres tenen l’oportunitat de desenvolupar el rol en l’atenció del nen sa i dins de l’equip d’atenció a l’infant.

Per aquests motius, i a partir de l’experiència de l’equip d’infermeres del servei de pediatria de l’EAP Can Bou de CASAP, oferim aquest curs d’Atenció Infermera a l’infant, que té com a finalitat facilitar a les infermeres les eines i competències necessàries per fer un abordatge autònom dirigit a la població infantil, que inclou la promoció, la prevenció, les cures i la detecció precoç de possibles alteracions de salut.

Adquirir les habilitats i coneixements necessaris per a desenvolupar el Programa d’activitats preventives i de promoció de la salut en l’edat pediàtrica. Infància en salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, dins del centres d’Atenció Primària.

En concret es treballarà per a:

  • Identificar i saber actuar davant els motius de consulta
  • Donar a conèixer els criteris d’actuació
  • Incorporar metodologia de les visites grupals
  • Reconèixer signes i símptomes d’alerta

El curs es desenvoluparà en 4 sessions presencials en les que es combinaran l’exposició teòrica amb el treball de casos pràctics i rol plays que facilitaran la comprensió i l’aprenentatge.

A més, i de forma opcional, el curs es podrà complementar amb una jornada de pràctiques en el servei de pediatria de l’EAP Can Bou.

El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.

La jornada pràctica es duria a terme al Centre de Salut CAN BOU. Avgda. Ciutat de Màlaga, 18- 20. 08860 Castelldefels

Els continguts del curs s’han elaborat a partir de les intervencions que estan descrites en el Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica, incorporant totes les activitats que es realitzen en les visites individuals i grupals.

El contingut de cada una de les sessions serà el següent:

Condinguts_atencio_infermera_infant

Els participants del curs rebran un manual elaborat per l’equip d’Infermeria Pediàtrica del CASAP Can Bou.

Durada:

Cada sessió té una durada de 4 hores, en horari de 10:00 a 14:00 h.

La sessió pràctica tindrà una duració de 5 hores i la data i horari per a la seva realització es pactaran amb cada participant.

Infermeres de l’àmbit de l’atenció primària i residents d’infermeria familiar i comunitària.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rllort@ucf.cat, per a més informació.

El preu del curs és de 200 €.
Aquesta formació és 100% bonificable per la Fundació Tripartita.

Diplomada en Infermeria. Màster en lideratge i gestió dels serveis d’infermeria. Màster en gestió d’equips i serveis sanitaris a l’atenció primària. Postgrau en lideratge de les organitzacions de salut i Diploma de gestió de la qualitat a l’atenció primària de salut. Ha treballat com a Directora de Cures de l’Institut Català de la Salut, com a Adjunta a la Direcció a l’ABS de St. Martí i com a infermera assistencial d’Atenció Primària i al servei d’urgències a l’Hospital “Prínceps d’Espanya”. Participant del programa HOPE (European Hospital and Healthcare Federation) a Finlàndia el 2015. Actualment treballa com a adjunta a la Direcció- Gerència de CASAP, és Presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i directora i docent del programa formatiu “Fonaments conceptuals” de residents IFiC. Ponent i autora de varies publicacions i ponències relacionades amb l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària, amb la Gestió i el Lideratge, la Gestió Infermera de la Demanda i la Prescripció Infermera.

Diplomada Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 2004.
“Postgrau en cures d’infermeria a infants i adolescents hospitalitzats” a l’Escola Universitària d’infermeria de Sant Joan de Deu. “Postgrau en Emergències i catàstrofes” a l’Escola Universitària Vall d’Hebron. Té 12 anys d’experiència com Infermera (5 en l’àrea materno-infantil a l’Hospital Vall d’Hebron i 4 anys Infermera d’Atenció primària del servei de pediatria en el CASAP Can Bou).
Docent en el curs de “Gestió de la demanda infermera” del Col·legi oficial d’infermeria de Barcelona. Docent i tutora a alumnes de grau en infermeria.

DUI a la UB (2001-2004); Pendent de convalidació de l’Especialitat Familiar i Comunitària; Màster d’Infermeria de Salut Pública i Comunitària (2006); Màster GESSAP (2008); Participant en el projecte HOPE (2009); Experta en el Programa de Vacunes de Catalunya (2010); Investigadora en el projecte “Cultura de la Seguretat del pacient en AP (PROTECS)” Becat pel sistema FISS (2006 – 2009). Títol formador de formadors (2009). Curs tutors (2012). Tutora de dos estudiants d’Infermeria/any.

Infermera de pediatria a CASAP Can Bou, Castelldefels (novembre 2005 – actualitat)

Diplomada en Infermeria des de l’any 2011 per la Universitat de Barcelona.
Postgrau en cures Infermeres a l’ Atenció Primària.
4 anys d’ experiència laboral a Atenció Primària en l’ àmbit pediàtric a CASAP Can Bou i tutora d’alumnes de Grau.
Docent en el curs de “Gestió de la demanda infermera” del Col·legi oficial d’infermeria de Barcelona.

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona des de l’any 2009.
“Postgrau en atenció extra hospitalària urgent per la UB”, “Màster en Cures Infermeres a l’Atenció Primària per la UB”, i actualment cursa el “Màster oficial en lideratge i gestió de serveis d’infermeria en la UB”.
Té 5 anys d’experiència com infermera familiar i comunitària tant a atenció a adults, pediatria com a urgència d’Atenció primària a CASAP Can Bou (activitat actual).
Docent i tutora a alumnes de grau en infermeria.

Llicenciada en Medicina amb títol d’honor (1998-2005), Resident de Pediatria Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, Argentina (2006-2010). Docent i tutora de residents de pediatria durant l’any 2011. Màster en Salut Pública i Medicina Preventiva per la UPF (2011-2013). Actualment realitzant el Doctorat en Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva per la UAB. Investigadora del IMIM (Institut Hospital del Mar de Investigacions Mèdiques) amb diverses publicacions Nacionals i internacionals. Membre del Grup de Vies respiratòries de la Societat Espanyola d’Atenció Primària. Sis anys d’experiència en diferents serveis Pediàtrics, 4 anys d ‘experiència laboral a Atenció Primària en l’ Àmbit Pediàtric a CASAP Can Bou.

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona des de l’any 2000.
“Postgrau Infermeria d’Urgències Universitat d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna” (URL). “Mestratge Oficial en Ciències de la Infermeria. Universitat Rovira i Virgili” (URV). Tarragona. Té 7 anys d’experiència professional com a infermera assistencial hospitalària i 9 anys d’experiència com infermera Familiar i Comunitària a atenció a adults i pediatria (els última 6 anys a CASAP Can Bou, activitat actual)
Docent i tutora a alumnes de grau en infermeria.
Col·laboradora en Estudi Beca FIS.
Autora principal d’article a revista Enfermería Clínica sobre “El control del asma bronquial en niños atendidos en un centro de Atención Primaria”. Any 2012.

Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 2000. “Postgrau CADI per la UB Les Heures”. “Màster en Musicoteràpia per la UB”.
Té 16 anys d’experiència laboral com a infermera, 13 dels quals en l’àmbit pediàtric (2 anys a UCI de Neonats de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i 11 anys d’experiència com a infermera familiar i comunitària a pediatria a l’Atenció Primària de la Salut). Actualment treballa a CASAP Can Bou.
Docent i tutora a alumnes de grau en infermeria.
Co-autora d’article a revista Enfermería Clínica sobre “El control del asma bronquial en niños atendidos en un centro de Atención Primaria” el 2012.

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona des de l’any 2006.
“Especialista en Infermeria Pediàtrica i en Infermeria del Treball”. “Màster d’Infermeria en Cures en l’edat Infanto-Juvenil a l’Hospital Sant Joan de Déu”.
Amb 10 anys d’experiència laboral en l’àmbit pediàtric: Hospital Sant Joan de Déu àrea materno-infantil i en centre d’atenció primària de Castelldefels, CASAO Can Bou (actualment). Docent i tutora a alumnes de grau en infermeria.
Co-autora d’article a revista Enfermería Clínica sobre “El control del asma bronquial en niños atendidos en un centro de Atención Primaria” el 2012.

Infermera especialista en Família i Comunitària.
Vocal de la Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. 8 anys d’experiència laboral en diversos serveis, 2 anys d’experiència en Pediatria. Autora i coautora de diverses publicacions i investigacions nacionals i internacionals. Docent de diversos cursos de formació de grau, de postgrau i formació especialitzada. Membre de diferents grups de treball d’investigació i d’Atenció Primària

Aquesta activitat formativa està acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per a més informació: Maria Nadal. Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.81   mnadal@ucf.cat