//Conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei de regulació de l’eutanàsia
Conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei de regulació de l’eutanàsia 2022-10-17T11:05:12+02:00

Project Description

Conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei de regulació de l’eutanàsia

Aquesta acció formativa té per finalitat informar, formar de manera homogènia i transversal i sensibilitzar als professionals directament implicats en l’aplicació de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia (LORE).

En aquest sentit, contribueix a la difusió dels aspectes clau de la llei entre el personal sanitari per tal de garantir el seu coneixement i aplicació pràctica dels seus principis legals i tècnics, així com facilitar l’exercici de l’objecció de consciència d’aquells professionals que ho considerin adient.

Tanmateix, el present curs posa a l’abast dels professionals els principals aprenentatges adquirits durant el primer any d’aplicació de la LORE a Catalunya.

Al finalitzar el curs els participants coneixeran els aspectes generals de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia tant des del punt de vista normatiu, com de model de pràctica assistencial i procediment d’aplicació.

Els objectius específics són:

  • Conèixer els supòsits i els requisits legals i tècnics que contempla la Llei de regulació de l’eutanàsia (LORE).
  • Familiaritzar-se amb el procediment d’aplicació, els professionals que hi intervenen i els seus rols, i els terminis establerts per la llei del dret del pacient a la prestació d’ajuda per morir (PRAM).
  • Comprendre la fonamentació ètica del dret del pacient a la prestació d’ajuda per morir i el paper de la autonomia del pacient en les decisions de final de vida.
  • Familiaritzar-se amb el model assistencial previst per al desplegament de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia (LORE) a Catalunya.
  • Entendre els diferents passos en l’assistència de l’ajut per morir.
  • Apropar-se als diferents recursos de suport per prestar l’eutanàsia (suport personal, suport professional, recursos a la xarxa, plataforma PRAM del CatSalut…).
  • Conèixer els fàrmacs recomanats, i la manera d’administrar-los, en la PRAM.

Metges/esses i Infermers/es de tots els àmbits sanitaris assistencials, especialment l’Atenció Primària, l’Hospitalària, Sociosanitària i de Salut Mental, així com Treballadors/es socials, Psicòlegs/es clínics, Psiquiatres i Farmacèutics/ques.

Aquesta activitat es presenta en modalitat en línia i d’autoaprenentatge.

S’estructura en dos mòduls i disposa de materials i recursos d’aprenentatge que permetran als participants assolir els objectius de l’activitat.

Aquest format d’autoaprenentatge permet que cada participant realitzi l’activitat segons la seva disponibilitat. Una vegada iniciada disposarà d’un mes per a la seva finalització. S’avalua l’aprenentatge dels participants.

 

Inspirat en el “Curs de sensibilització i conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia”, el disseny de l’activitat i la selecció de continguts ha estat realitzat pels membres del Comitè Pedagògic constituït l’abril de 2021 a proposta del Grup Consultor per al desplegament a Catalunya de la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març de regulació de l’eutanàsia.

Mòdul 1: ÈTICA, LEGISLACIÓ I ROLS PROFESSIONALS

Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia (LORE).

Supòsits d’aplicació.

Procediment d’aplicació.

Principals rols dels professionals implicats en la PRAM.

Procés de prestació d’ajuda a morir: accions clau, rols i calendari.

Procediment d’aplicació en situacions d’incapacitat de fet.

Introducció.

Document de Voluntats Anticipades (DVA).

Procés de prestació d’ajuda a morir.

Aspectes ètics.

Canvis en la relació metge-pacient al final de la vida.

Evolució de l’atenció al final de la vida fins a l’eutanàsia.

Conflicte de drets: autonomia del pacient i objecció de consciència.

Conclusions.

Per a més informació

Mòdul 2: Aplicació pràctica.

Model d’atenció centrada en el pacient.

La prestació d’ajuda per a morir pas a pas.

Inici del procés.

Primera sol·licitud.

Posada en marxa del procés deliberatiu.

Segona sol·licitud.

Intervenció del metge consultor.

La verificació de la CGAC.

Els darrers dies.

L’administració dels fàrmacs

Després de la mort

Suport emocional.

Cura dels familiars.

Cura dels professionals.

La prestació d’ajuda per a morir pas a pas. Situacions especials.

La plataforma PRAM.

8h.

Els participants del programa rebran un certificat acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat/ada de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz

Per a més informació:

Mercè Pascual, d’Unió Consorci Formació – mpascual@ucf.cat – 932 594 383