/, L1. Qualitat, excel·lència i seguretat/Covid persistent: Detecció i maneig a consulta d’Atenció primària
Covid persistent: Detecció i maneig a consulta d’Atenció primària 2023-02-28T12:59:53+02:00

Project Description

Covid persistent: Detecció i maneig a consulta d’Atenció primària

La COVID persistent és una entitat d’elevada prevalença arreu del món associada a la infecció per SARS-CoV-2. Tot i així, encara presenta un infradiagnòstic important.

El curs facilitarà les eines per reconèixer, abordar i tractar la malaltia a les consultes d’atenció primària.

Curs organitzat pel Departament de Salut

Objectius generals

 • Reconèixer l’entitat de la COVID persistent.
 • Detectar les persones amb COVID persistent a la consulta d’atenció primària.

Objectius específics

 • Aprendre el maneig de la persona amb COVID persistent.
 • Determinar els símptomes i signes d’alarma per derivar a altres nivells assistencials i valorar la realització de proves complementàries.
 • Tenir informació de suport disponible a la consulta per a les persones amb COVID persistent (rehabilitació física, cognitiva…).

Adreçat a professionals d’atenció primària. S’ha de pertànyer a aquest col·lectiu per poder accedir-hi.

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou un cas pràctic que permet contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:

 • La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.
 1. La COVID persistent
 • Introducció
 • Definició
 • Teories fisiopatològiques
 1. Diagnòstic d’infecció per coronavirus
 • Criteris diagnòstics
 1. Identificació de la COVID-19 persistent a la consulta
 • Característiques de les persones afectades
 • Símptomes més freqüents
 • Símptomes i signes d’alarma
 1. Atenció a la COVID-19 persistent
 • Atenció integral i coordinada
 • Valoració del pacient
 • Proposta de seguiment
 • Indicacions de proves complementàries
 • Escales i exploracions
 • Tractament
 • Registre
 1. Grups de suport
 • Creació de grups de suport entre les persones afectades
 • Col·lectiu d’Afectades i Afectats Persistents per la COVID-19
 1. Recursos
 • Programa de rehabilitació post-COVID per a pacients amb seqüeles neurològiques complexes
 • Aplicació GestioEmocional.cat
 • Altres recursos de fonts oficials

4 hores.

Gratuït. Curs impulsat i subvencionat pel Departament de salut. Places limitades.

Propera edició: Entre el 27 d’octubre i el 24 de novembre de 2022. Places completes.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat/ada de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz

Per a més informació:  Paula Bové, d’Unió Consorci Formació. pbove@ucf.cat – 932 594 387