//Disfàgia orofaríngia i desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb complexitat clínica
Disfàgia orofaríngia i desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb complexitat clínica 2023-02-17T12:57:40+02:00

Project Description

Disfàgia orofaríngia i desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb complexitat clínica

Aquest projecte ha estat finançat a càrrec dels fons per a les estratègies del Ministeri de Sanitat, com a suport a la implementació a l’estratègia davant de malalties neurodegeneratives (Inclòs ELA).

La disfàgia orofaríngia (DO) és una síndrome geriàtrica que té una gran importància en l’atenció a les persones grans. Es caracteritza per dificultats en la deglució i és estretament relacionada amb la desnutrició (DNT), que és un problema sanitari d’elevada prevalença en aquest col·lectiu. La detecció i intervenció multidisciplinària en la DO és fonamental per reduir la possible morbiditat i mortalitat, així com per millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen.

D’altra banda, la desnutrició relacionada amb la malaltia (DRM) és una qüestió que afecta moltes persones amb malalties cròniques, especialment les persones grans. Nombrosos estudis han demostrat que la DRM es relaciona amb un augment de morbiditat, perllonga l’estada hospitalària, augmenta la taxa de reingressos i incrementa la mortalitat.

En aquest curs, es presenta una visió global de la DO i la DNT, amb l’objectiu de proporcionar a les/els participants, les eines necessàries per detectar i intervenir en aquestes síndromes i permetre així una millor atenció a les persones grans i una millora de la qualitat de vida.

 • Sensibilitzar els professionals sobre la disfàgia orofaríngia, la seva importància i les conseqüències.
 • Detectar situacions de desnutrició en persones amb necessitats complexes d’atenció o pacients crònics.
 • Detectar precoçment la disfàgia orofaríngia per mitjà dels mètodes i instruments existents.
 • Aplicar els instruments, les pautes, orientacions, recomanacions dietètiques i nutricionals dirigides a la disfàgia orofaríngia i a la desnutrició.

El curs va dirigit a professionals assistencials, comandaments, infermeres/ers, TCAI, altres auxiliars i tècniques/cs, metgesses/s, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, tècniques/cs superior en dietètica, dietistes-nutricionistes, treballadores/rs socials i farmacèutiques/cs.

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:

 • La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

Mòdul 1: Desnutrició relacionada amb la malaltia en persones amb complexitat clínica

 1. Introducció a la cronicitat.
 2. Conceptes bàsics sobre la cronicitat.
 3. Model d’atenció a les persones fràgils, amb cronicitat complexa o avançada a Catalunya.
 4. La identificació dels pacients amb cronicitat complexa (PCC i MACA).
 5. Introducció a la desnutrició relacionada amb la malaltia.
 6. Què és la desnutrició relacionada amb la malaltia?
 7. La desnutrició relacionada amb la malaltia en el pacient amb complexitat.
 8. L’abordatge nutricional.
 9. Bases per a l’abordatge nutricional en persones amb cronicitat complexa.
 10. Bases per a l’abordatge nutricional en diferents patologies.
 11. Bibliografia.

Mòdul 2: Disfàgia

 1. Introducció a la disfàgia.
 2. Què és la deglució?
 3. Què és la disfàgia orofaríngia?
 4. Detecció i diagnòstic de la disfàgia orofaríngia.
 5. Detecció precoç i cribratge.
 6. Avaluació clínica: Diagnòstic de la disfàgia orofaríngia.
 7. Proves instrumentals complementàries.
 8. Orientacions per a la intervenció.
 9. Estratègies que requereixen personal especialitzat.
 10. Estratègies compensatòries d’adaptació.
 11. Cures bàsiques.

Mòdul 3: Casos pràctics

 1. Cas clínic Parkinson.
 2. Pacient pluripatològic amb antecedents de neoplàsia de cap i coll.
 3. Cas demència moderada.

15 hores en línia.

Aquest projecte ha estat finançat a càrrec dels fons per a les estratègies del Ministeri de Sanitat, com a suport a la implementació a l’estratègia davant de malalties neurodegeneratives (Inclòs ELA).

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat/ada de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz

Aquesta activitat ha obtingut el Reconeixement d’Interès Sanitari del Departament de Salut.
Els participants dels següents perfils rebran un certificat acreditat.
 • Infermeria
 • Metges
 • Logopedes
 • Tècnics Cures Auxiliars d’Infermeria
 • Dietistes-nutricionistes
 • Fisioterapeutes
 • Terapeutes ocupacionals
 • Grau superior en dietètica
 • Farmacèutics

La resta de destinataris del curs que representen els perfils següents rebran un certificat d’aprofitament de l’activitat per part d’UCF i del Departament de Salut.

 • Tècnics Auxiliars en Geriatria i Gerontologia
 • Tècnic d’atenció sociosanitària
 • Tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència
 • Treballadors socials

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat