//Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària 2021-07-15T15:52:23+02:00

Project Description

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

La nova carta dels drets i deures dels ciutadans recull un conjunt d’àmbits que ajuden a sistematitzar els drets i deures dels ciutadans usuaris del sistema de salut.

A través de cinc reptes, coneixereu aquests deu àmbits, directament relacionats amb els següents principis orientadors: autonomia i presa de decisions, investigació i experimentació, igualtat de les persones, accés a la informació i coneixement en salut, compromís cívic i, en últim lloc, la dignitat de la persona.

A més, per cada repte que supereu aconseguireu una insígnia!

Objectius

  • Difondre entre els professionals el contingut de la nova Carta de Drets i Deures en relació amb la salut i l’atenció sanitària.
  • Aconseguir el compromís de tots els agents (professionals, ciutadania, administració, etc.) per a la consolidació de les polítiques de salut.
  • Aplicar a tots els àmbits de l’atenció sanitària els drets i els deures.
  • Repte 1. Llibertat i autonomia en la presa de decisions.
  • Repte 2. Igualtat de les persones.
  • Repte 3. Accés a la informació i el coneixement en salut.
  • Repte 4. Compromís cívic.
  • Repte 5. Dignitat de la persona.

La formació té una durada lectiva de 3 hores.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’impartirà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat.

Tots els professionals.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

El preu del curs és de 22€.

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.   pbove@ucf.cat – 932 594 384