/, L3. Les persones i el treball col·laboratiu/Gestió de l’estrès per a professionals de la salut i social

Gestió de l’estrès per a professionals de la salut i social
 2020-10-06T20:02:57+02:00

Project Description

Gestió de l’estrès per a professionals de la salut i social

De Stressus a Relaxus: un viatge cap al benestar

Avui en dia es reconeix que l’estrès laboral és un dels principals problemes per a la salut de les persones treballadores i el bon funcionament de les empreses per a les quals treballen, especialment en els professionals de l’àmbit de la salut. Però l’estrès, en si mateix, és un procés adaptatiu que, al llarg de la nostra història com a espècie, ens ha ajudat a sobreviure. Si és així… quan deixa de ser positiu per a convertir-se en un problema? Quins factors ens generen estrès? Què podem fer per a gestionar-lo adequadament?

Al llarg d’aquest viatge cap al benestar donarem resposta a aquestes i d’altres preguntes, i treballarem diferents tècniques i eines que ens permetin prevenir i disminuir el nostre estrès des de tres focus: emoció, ment i cos.

Objectius generals

 • Identificar l’estrès en l’àmbit de la salut i social per gestionar-lo correctament.

Objectius específics

 • Identificar els diferents tipus d’estrès.
 • Identificar els signes d’alarma d’estrès.
 • Detectar les diferents causes de l’estrès.
 • Aprendre estratègies per prevenir l’estrès.
 • Aprendre tècniques de reducció de l’estrès.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

1. Origen: Stressus (Com estem i per què?)

 1. L’estrès
 2. La síndrome de l’esgotament professional (burnout)
 3. Algunes dades sobre el nostre viatge

2. Primera parada: Emoció (Intel·ligència emocional i autoregulació)

 1. De la reactivitat a la proactivitat
 2. Les emocions
 3. La intel·ligència emocional
 4. Autoregulacióemocional
 5. Tècniques de gestió de l’estrès

3. Segona parada: Ment (Creences i valors)

 1. Estrèsicreences
 2. Creences i valors
 3. Tècniques de gestió de l’estrès

4. Tercera parada: Cos (Disposicions corporals)

 1. El cos com a eina
 2. Les disposicions corporals
 3. Tècniques de gestió de l’estrès

5. La tempesta (L’estrès en situació d’emergència)

 1. Les situacions d’emergència
 2. Les emocions i els sentiments
 3. La ment
 4. El cos

6. Destinació: Relaxus (Retorn al benestar)

 1. El teu pla d’acció

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari de cada mòdul, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut;
 • que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats aconseguides.

El cost d’inscripció és de 90 € per participant.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387