//Infermera i farmacologia avançada
Infermera i farmacologia avançada 2023-01-10T22:18:04+02:00

Project Description

Infermera i farmacologia avançada

 • Farmacologia Antibiòtica
 • Plantes medicinals
 • Drogues vasoactives
 • Farmacologia d’intubació
 • Reposició de líquids i electròlits
 • Farmacologia en psiquiatria
 • Drogues de disseny
 • Farmacologia especial en situacions especials
 • Fàrmacs perillosos
 • Conciliació de medicació
 • Error de medicació

Objectius

 • Ampliar la farmacologia dels medicaments emprats en clínica per aconseguir una millora en la qualitat assistencial en la pràctica diària de infermeria.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre la utilització terapèutica dels diversos fàrmacs.
 • Adquirir la capacitat de buscar i avaluar de forma crítica informació sobre els preparats i la seva utilització.
 • Formar-se com a professional sanitari amb capacitat de donar consell professional rigorós sobre l’ús dels diferents fàrmacs.

Infermeres i auxiliars d’infermeria.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 1. Farmacologia Antibiòtica
 2. Plantes medicinals
 3. Drogues vasoactives
 4. Farmacologia d’intubació
 5. Reposició de líquids i electròlits
 6. Farmacologia en psiquiatria
 7. Drogues de disseny
 8. Farmacologia especial en situacions especials
 9. Fàrmacs perillosos
 10. Conciliació de medicació
 11. Error de medicació

30 hores.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Sectorial (PS2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat