//Infermera i farmacologia avançada
Infermera i farmacologia avançada 2022-01-27T14:11:53+02:00

Project Description

Infermera i farmacologia avançada

Objectius

 • Ampliar la farmacologia dels medicaments emprats en clínica per aconseguir una millora en la qualitat assistencial en la pràctica diària de infermeria.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre la utilització terapèutica dels diversos fàrmacs.
 • Adquirir la capacitat de buscar i avaluar de forma crítica informació sobre els preparats i la seva utilització.
 • Formar-se com a professional sanitari amb capacitat de donar consell professional rigorós sobre l’ús dels diferents fàrmacs.

Infermeres i auxiliars d’infermeria.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 1. Farmacologia Antibiòtica
 2. Plantes medicinals
 3. Drogues vasoactives
 4. Farmacologia d’intubació
 5. Reposició de líquids i electròlits
 6. Farmacologia en psiquiatria
 7. Drogues de disseny
 8. Farmacologia especial en situacions especials
 9. Fàrmacs perillosos
 10. Conciliació de medicació
 11. Error de medicació

30 hores.

120 euros.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384