//Infermera i farmacologia avançada
Infermera i farmacologia avançada 2020-11-23T17:27:15+02:00

Project Description

Infermera i farmacologia avançada

Objectius

 • Ampliar la farmacologia dels medicaments emprats en clínica per aconseguir una millora en la qualitat assistencial en la pràctica diària de infermeria.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre la utilització terapèutica dels diversos fàrmacs.
 • Adquirir la capacitat de buscar i avaluar de forma crítica informació sobre els preparats i la seva utilització.
 • Formar-se com a professional sanitari amb capacitat de donar consell professional rigorós sobre l’ús dels diferents fàrmacs.
 1. Farmacologia Antibiòtica
 2. Plantes medicinals
 3. Drogues vasoactives
 4. Farmacologia d’intubació
 5. Reposició de líquids i electròlits
 6. Farmacologia en psiquiatria
 7. Drogues de disseny
 8. Farmacologia especial en situacions especials
 9. Fàrmacs perillosos
 10. Conciliació de medicació
 11. Error de medicació

La formació té una durada lectiva de 30 hores.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Aquest curs va adreçat a:
 • Infermeres i auxiliars d’infermeria.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.   pbove@ucf.cat – 932 594 383