/, L4. Atenció integrada i centrada en la persona/Infermeria i la interpretació de l’ECG
Infermeria i la interpretació de l’ECG 2022-11-16T16:07:42+02:00

Project Description

Infermeria i la interpretació de l’ECG

Nombroses malalties cardíaques modifiquen l’activació elèctrica del cor i, com a conseqüència, produeixen alteracions a l’electrocardiograma (ECG) que moltes vegades són diagnòstiques.

La rendibilitat diagnòstica, la innocuïtat i el baix cost d’aquesta tècnica n’han fet un element bàsic en l’estudi cardiovascular de tot pacient, cardiòpata o no.

La interpretació de l’ECG a un nivell bàsic requereix només l’aplicació d’uns conceptes simples que ens permeten arribar amb precisió a la majoria dels diagnòstics electrocardiogràfics.

En aquesta formació t’ensenyarem a fer una interpretació bàsica de l’electrocardiograma. No pretenem que en acabar el curs sàpigues interpretar tots els ECG, però sí l’ECG normal i aquelles alteracions més freqüents i importants que la infermera ha de saber detectar per tal de fer una actuació ràpida i eficaç.

Objectius generals
• Ser capaç d’interpretar, a escala bàsica, els electrocardiogrames en infermeria.

Objectius específics
• Localitzar les diferents àrees cardíaques.
• Diferenciar les funcions de les diverses àrees cardíaques.
• Reconèixer un ECG normal.
• Identificar les principals alteracions com a resultat de l’anàlisi de l’ECG.

Adreçat a infermeres.

La formació en línia d’UCF situa el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

Juntament amb els conceptes teòrics que necessàriament s’han d’adquirir per poder interpretar un electrocardiograma correctament, el participant hi trobarà un ampli ventall d’activitats per practicar. I és que l’ECG es podria definir com un idioma que utilitza el cor per comunicar-se i, com a tal, sempre s’ha de practicar per mantenir al dia i millorar. És per això que aquesta formació incideix especialment en la pràctica de la interpretació dels ECG.

1. Introducció i anatomia del cor
▪ Anatomia i funció cardíaca
▪ Electrofisiologia cardíaca

2. Realització d’un electrocardiograma
▪ L’electrocardiograma
▪ El sistema de registre
▪ Com fer un electrocardiograma?

3. ECG normal
▪ Ondes i intervals
▪ Eix i càlcul de l’eix
▪ Càlcul de la freqüència cardíaca
▪ Com interpretar l’ECG?

4. ECG alterat: blocatges i isquèmia
▪ Creixement de cavitats
▪ Blocatges
▪ Cardiopatia isquèmica
▪ Altres patologies

5. ECG alterat: arrítmies
▪ Les arrítmies
▪ Arrítmies supraventriculars
▪ Arrítmies ventriculars
▪ Síndromes de preexcitació ventricular

16 hores online.

Curs 100% subvencionat pel Contracte Programa Sectorial.

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet avaluar individualment els coneixements adquirits.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

• visualitzar tot el contingut;
• que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats adquirides.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat