//Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats
Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats 2023-02-14T17:09:16+02:00

Project Description

Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats

El nostre sistema està format per uns professionals de la màxima qualificació clínica i assistencial. El programa formatiu Innovació en Processos Assistencials amb orientació a resultats és una formació dissenyada per Enaltis i UCF per introduir-nos en la ciència de la innovació de processos.

Amb aquesta formació pràctica experimentarem com podem aplicar les metodologies i filosofies de gestió més innovadores i modernes per la millora continua utilitzant Lean Healthcare, Design Thinking i Value Based Healthcare, per posar focus en el valor, el flux, la seguretat i l’experiència del pacient, amb rigor però d’una manera fàcil i propera per als i les professionals assistencials.

Els processos es milloren allà on passen les coses i fer-ho online ens ha plantejat un repte molt important. Per això utilitzarem una metodologia d’aprenentatage basada en un simulador de processos, dissenyat específicament per aquesta formació, en la que ens posarem al lloc de la Júlia, una infermera supervisora que ha de millorar el procés d’un gabinet diagnòstic treballant amb el seu equip, prenent decisions per millorar els resultats de seguretat, clínics, d’experiència i sostenibilitat.

Si voleu millorar els vostres processos assistencials i obtenir resultats, com també conèixer les innovacions en la ciència dels processos orientats a millorar l’impacte clínic, l’experiència de pacient i la sostenibilitat, pensem que aquesta formació de caràcter pràctic us pot ser molt útil.

 • Dotar al participant del domini bàsic d’una selecció d’eines i recursos de la ciència moderna dels processos: Lean Healthcare, Design Thinking i Value Based Healthcare.
 • Facilitar una base metodològica que li permeti participar activament en la millora dels processos assistencials, obtenint uns resultats mesurables i alineats amb les tres dimensions del Triple AIM: pacient, resultats clínics i organització, amb l’objectiu de conduir la seva organització cap a l’excel·lència operativa.
 • Metges/ses, personal d’infermeria i qualsevol professional de l’àmbit de la salut que necessiti conèixer les metodologies i les eines modernes de millora de processos per tal d’impulsar una transformació de la seva organització centrada en el pacient, produint resultats clínics, de seguretat, qualitat i eficiència.
 • Una premissa de la millora de processos és que s’ha de treballar i observar “allà on passen les coses” (el que en Lean s’anomena Gemba). Així doncs, a través d’un simulador que ens permetrà posar en pràctica els processos d’un gabinet diagnòstic, de manera on-line, el participant d’aquest programa podrà experimentar sobre un projecte basat en un cas real.
 • La “Innovació en Processos Assistencials amb orientació a resultats” és un programa online tutoritzat merament pràctic, orientat a entendre, mapar i treballar els processos assistencials i a mesurar l’impacte de la millora mitjançant la plataforma de simulació i, sobretot, orientat a aprendre fent.
 • Els continguts dels 4 mòduls, que configuren el curs, estan basats en vídeos que faciliten l’aproximació teorico-pràctica al coneixement, que s’anirà aplicant en tot moment al llarg del treball a fer sobre un cas pràctic que serà el fil conductor dels aprenentatges.
 • A l’inici del curs es portarà a terme una sessió de telepresència per fer la introducció al mateix. Al llarg de tot el curs l’alumne rebrà la tutoria i la resolució de dubtes a l’aula virtual.
 • M1. Introducció a la innovació de processos assistencials amb orientació a resultats.

En aquest primer mòdul farem una anàlisi de noves metodologies (Lean healthcare, Design thinking, Value-based healthcare) i els seus fonaments, que s’apliquen sobre els processos assistencials:

-El valor i el no valor.
-La seguretat.
-El mètode científic.
-L’experiència de pacient.
-El flux.

Veurem el potencial de la innovació en processos assistencials com a gran oportunitat de millorar les organitzacions de salut i també la orientació dels projectes de millora a resultats emmarcats al Triple AIM. Perquè si bé és cert que s’han aconseguit grans millores en seguretat, qualitat i experiència de pacient en els darrers anys, hi ha problemes del sistema com la fragmentació, la descoordinació i la desmotivació, que fan que l’esforç necessari per part dels professionals i dels pacients sigui massa alt per mantenir els nivells de qualitat del sistema.

 • M2. L’abordatge fragmentat i el Triple AIM

En aquest segon mòdul treballarem l’orientació de la millora sobre les dimensions del Triple AIM, l’abordatge fragmentat com a primera aproximació. El Triple AIM i la seva extensió, el Quadruple AIM, ens proporcionen un marc molt sòlid de les dimensions a treballar per tenir impacte real en els resultats del nostre procés. El que no ens diu el Triple AIM és com fer-ho. Així doncs en aquesta part del curs ens endinsarem en el procés del gabinet diagnòstic EPG, en les dimensions del Triple AIM per dur a terme accions que millorin el procés. Treballarem les contractacions, reforçarem la plantilla, analitzarem la demanda i gestionarem l’agenda. Com també analitzarem les dades del quadre de comandament, experimentant amb el simulador Innovació en Processos Assistencials l’impacte de cadascuna de les nostres decisions. Aviat apareixeran la fragmentació, les esperes i la insatisfacció del pacient i dels professionals, i també els problemes de seguretat que posen en perill la integritat dels nostres pacients. La situació anirà plantejant diferents reptes a resoldre.

 • M3. Mètode científic i PDCA. Anàlisi i mapatge de processos assistencials

En aquest tercer mòdul treballarem amb el principal marc de referència que farem servir en innovació de processos assistencials, el mètode científic. Mètode que aplicarem a la millora contínua del nostre procés, mitjançant eines com els diagrames de flux de valor (VSM); l’observació dels processos; el Gemba; el valor i no valor. Per tant, analitzarem el cicle PDCA (Plan, Do, Check, Act) amb visió clínica i aprenent des de la pràctica. Dibuixarem i diagnosticarem què li passa al nostre procés, però també treballarem amb el nostre equip en sessions de mapatge del mateix, el qual serà un de diferent per a cadascun i cadascuna de nosaltres, ja que dependrà de les nostres decisions. Aprendrem a observar processos i a fer “spaghetti charts” i ho practicarem amb el simulador Innovació en Processos Assistencials i el nostre procés. Per últim, analitzarem els conceptes de valor, no valor i farem un estudi de la demanda i els temps de cicle per introduir un concepte cabdal: el flux.

 • M4. Implementació de millores i resultats en processos assistencials

Amb aquest darrer mòdul, el 4, arriba el moment d’aplicar tots els coneixements desenvolupats al llarg del curs i tot el diagnòstic fet per resoldre el cas amb el que hem estat treballant. Introduirem el concepte d’estandardització i elaborarem un diagrama de balanceig. També aplicarem el pla d’accions dissenyat, implementarem els nous estàndards pactats amb els nostres companys i seguirem la millora continua amb el mètode científic i el pensament A3.

El programa té una durada de 35 h (1h videoconferència inicial + 34h online).

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Toni Campos

Enginyer Industrial i MBA, Lean Practitioner, Lean Professional, expert en infraestructures sanitàries, operacions i processos assistencials. Director d’infraestructures a l’ICS-IAS Girona (2003-2012). Director d’operacions i Lean ICS-IAS Girona (2012-2015). Director de desplegament estratègic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (2015-2019). Consultor en Lean i processos assistencials. Emprenedor en l’àmbit de les tecnologies aplicades a la millora dels processos assistencials. Cofundador i CEO d’Enaltis. Coautor del llibre “Esencial. Transformando la gestión de las organizaciones sanitarias”.

Miquel Llover

Enginyer Informàtic, Data Analyst, Software Engineer, expert en gestió Àgil. Responsable de la Unitat d’Informàtica de l’Àmbit d’Atenció Primària ICS Girona (2004-2006). Subdirector de Sistemes i Comunicacions a la Gerència Territorial de l’ICS a Girona (2007-2016). Tècnic de Sistemes d’Informació donant suport al desplegament estratègic de l’HUVH (2018-2019). Professor associat de la UdG i tutor de la UNED (1998-2011). Professor d’Informàtica Mèdica a l’Smart Healthcare Master de la UdG (2017). Professor de Sistemes d’informació en l’àmbit sanitari en el Grau d’Enginyeria Biomèdica de la UdG (2021). Consultor en anàlisi, simulació, visualització de dades i modelat i automatització de processos mitjançant tecnologies Business Process Management (BPM), process mining i simulació de processos a Enaltis.

Gustau Zariquiey

Enginyer Tècnic de Telecomunicacions i Infermer. Expert en millora de processos assistencials i Seguretat de Pacient. Infermer assistencial en unitats de crítics (també durant la pandèmia COVID-19). Mestratges: Postgrau en Cures d’Infermeria al Pacient Crític (UdG, 2016), Postgrau en Atenció Integral al Pacient Traumàtic greu (UAB, 2017), Màster en Emergències Extrahospitalàries (FUB, 2018), Prostgrau Lean Practitioner (UPC, 2019) i Màster en Direcció d’Operacions i Qualitat (UNIR, 2020). Autor principal de dos articles científics a la revista Enfermería Intensiva i coautor de diverses publicacions.

Els participants del programa rebran un certificat acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat