Intel·ligència emocional 2023-07-25T15:24:05+02:00

Project Description

Intel·ligència emocional 

La intel·ligència emocional s’ha convertit en els darrers anys en un dels coneixements claus pel creixement personal i professional.

Si històricament s’havia posat especial èmfasi en la part més mental, actualment el coneixement del món emocional ha permès despertar l’interès en les persones per saber com funcionen internament i aprendre noves formes de relacionar-se amb elles mateixes i amb els altres.

Només cal posar atenció i veure la gran quantitat de publicacions, vídeos, podcast, etc. que hi ha en relació amb el tema de la intel·ligència emocional.

L’autoconeixement ens permet fer-nos responsables de la nostra vida i viure-la d’una forma més plena i sana.

Així doncs en aquest curs descobrirem, a partir d’un marc teòric i múltiples exemples, com identificar què sentim, l’origen d’aquestes emocions, quines són les funcions d’aquestes emocions i com regular-les per tenir relacions sanes amb nosaltres i el nostre entorn.

Aquest és un viatge al teu interior on et convidem a anar parant per interioritzar els continguts i fer-te’ls teus.

A punt per iniciar el viatge?

Objectiu d’aprenentatge:

 • Millorar el coneixement sobre què és una emoció i el seu impacte en la nostra conducta relacional intrapersonal i interpersonal en tots els àmbits especialment en el professional.
 • Aprendre què és la intel·ligència emocional i quin impacte té en la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic.

Objectius específics:

 • Identificar les emocions pròpies i alienes. Entendre el seu origen.
 • Aprendre a regular les emocions.
 • Millorar les principals competències emocionals.
 • Potenciar l’autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.
 • Desenvolupar l’empatia i la comunicació.
 • Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals.
 • Obrir la mirada a la consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

Totes les persones interessades en el coneixement de la intel·ligència emocional com a capacitació que impacta en l’àmbit professional i personal per a la millora continua.

La metodologia proposada en el programa és la pròpia d’un curs autoformatiu en línia, en què la persona participant podrà anar aprenent a partir d’un material didàctic interactiu i audiovisual que s’hi inclou.

Al llarg del material didàctic, es van proposant diferents activitats voluntàries, a través d’unes plantilles que es recomana complimentar a mà, com a eina de reflexió i de treball propi. Aquestes activitats estan situades en el moment idoni dins del contingut i, per tant, se’n recomana activament la realització quan s’hi arriba. Si es deixen per al final del programa (cosa que es fa força sovint), moltes vegades no s’acaben fent i això, en el fons, limita el nostre aprenentatge i treball personal.

Per això, recomanem aturar-se en les activitats, mirar de fer-les o, com a mínim, aproximar-nos-hi, per tal de potenciar el desenvolupament i l’aprenentatge i afavorir així la transferència d’aquests coneixements.

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens

1.1. Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
1.2. Origens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
1.3. Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.

2. Consciència emocional.

2.1. Quines són les emocions bàsiques?
2.2. Funcions de cada emoció.
2.3. Classificació de les emocions.

3. Habilitats socials

3.1. La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana
3.2. Identificació de patrons emocionals pròpis i al·liens.
3.3. Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.
3.4. Les competencies emocionals bàsiques.
3.5. La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
3.6. La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.

4. Intel·ligència emocional i salut

4.1. Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
4.2. Relació entre gestió emocional i salut.

5. Intel·ligència emocional en l’entorn laboral

5.1. Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
5.2. Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors)

30h.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

L’element d’avaluació és el qüestionari que trobaràs en acabar la visualització del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes treballats.

Les condicions necessàries per a superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut del curs;
 • que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, el o la participant del curs el valorarà mitjançant una enquesta de satisfacció.

Els participants del programa rebran un certificat acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat