//Interpretació de resultats analítics d’infermeria
Interpretació de resultats analítics d’infermeria 2022-07-06T16:45:38+02:00

Project Description

Interpretació de resultats analítics d’infermeria

L’anàlisi de laboratori és un procediment mèdic en què s’examina una mostra de sang, orina o un altre teixit o altres líquids del cos. Aquestes proves freqüentment formen part d’un examen de rutina per identificar canvis possibles a la salut d’una persona abans que apareguin símptomes. També poden utilitzar-se com a diagnòstic i per ajudar a planificar el tractament del pacient simptomàtic, avaluar la resposta al tractament o vigilar el curs de la malaltia amb el temps. Per això es tenen en compte els resultats analítics, que consten d’un paràmetre a analitzar, el resultat obtingut i uns valors de referència (màxim i mínim) que corresponen als valors considerats com a fisiològics.

 • Explicar els informes analítics físic-químics i microbiològics.
 • Extreure informació i obtenir conclusions dels resultats analítics, tot fent diagnòstic diferencial de les principals malalties que cursen amb alteracions dels paràmetres analítics.

Personal d’infermeria.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A més, presentem el mòdul 2 amb la realització de diferents activitats (reptes), en format fòrum.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Mòdul 1. Interpretació informes analítics físic-químics

 1. Hemograma
 2. Coagulació
 3. Bàsic funció renal
 4. Bàsic equilibri àcid-base
 5. Bàsic hidroelectrolític
 6. Perfil bàsic hidrats de carboni
 7. Perfil bàsic proteïnes
 8. Perfil bàsic lípids
 9. Bàsic funció hepàtica
 10. Bàsic funció tiroides
 11. Bàsic sediment urinari

Mòdul 2. Interpretació informes analítics microbiològics

 1. Cultiu de sang i d’altres fluids corporals
 2. Antibiograma

9 hores.

El preu del curs és de 50€.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384