//Lideratge per la innovació en processos assistencials per a directius i comandaments. De l’estratègia als resultats operatius.
Lideratge per la innovació en processos assistencials per a directius i comandaments. De l’estratègia als resultats operatius. 2023-02-14T17:09:12+02:00

Project Description

Lideratge per la innovació en processos assistencials per a directius i comandaments. De l’estratègia als resultats operatius. 

Les organitzacions, punteres des del punt de vista de gestió, tenen profundament lligats el plantejament de l’estratègia amb l’execució i la millora i la innovació dels processos que ho fan possible.

En el nostre sector la visió l’aporta el triple AIM (o quàdruple) formulat pel Dr. Berwick. La visió Porteriana de valor i la reorganització que proposa el Professor Porter ens complementa la mirada i introdueix la visió del pacient en el càlcul del valor. Però com ho vinculem a l’operativa del dia a dia? Com “baixem” l’estratègia i la lliguem als projectes de millora i innovació en processos? Com ho vinculem al desplegament de la cultura de la seguretat de pacient?

En aquest programa aplicarem les millors eines i pràctiques amb metodologies integradores, senzilles, properes i que produeixin resultats directes sobre el que el pacient i els professionals perceben. Mirarem com partir de l’estratègia, avaluar l’impacte i iniciar el desplegament operatiu amb una introducció al “Hoshin Kanri”, ordenant i prioritzant els projectes de millora de manera integral i estructurada. Començarem per la seguretat i continuarem pels resultats clínics, l’adequació de la pràctica clínica i la percepció del pacient.

També abordarem com fer projectes operatius de manera pràctica, per canviar la manera d’organitzar-nos i innovar en els processos assistencials, fent que els professionals treballin en equip, de manera coordinada, multidisciplinària i posant al pacient al centre.

Farem un projecte de millora del flux, i n’iniciarem un de seguretat de pacient i un d’adequació de la pràctica clínica. Dissenyarem el panell i els indicadors per fer el seguiment de l’activitat i dels projectes tot vinculant-los amb l’estratègia de la institució.

Objectius generals:

 • Tenir un primer contacte amb les noves metodologies de la gestió d’operacions i millora continua aplicades a la salut (Lean Healthcare, Design Thinking i Value Based Healthcare) per tal d’impulsar una transformació de l’organització centrada en el pacient, produint resultats clínics, de seguretat, qualitat i eficiència.
 • Vincular l’estratègia amb els projectes operatius, amb una introducció al “Hoshin Kanri” o desplegament de l’estratègia amb la visió del Triple Aim, la seguretat del pacient i el Value-based Healthcare.

Objectius específics: 

 • Conèixer l’aplicació bàsica de les metodologies d’innovació en processos assistencials d’una manera integrada, senzilla i orientada a resultats.
 • Fer de manera pràctica, a través d’uns simuladors de processos, projectes de millora operativa sobre la seguretat i experiència del pacient, i adequació de la pràctica clínica.
 • Treballar l’alineació de l’estratègia i el seu desplegament.
 • Dissenyar i implementar un panell i quadre de comandament que ens ordeni i vehiculi el desplegament de l’estratègia.
 • Analitzar casos internacionals i propers d’aplicació d’aquestes metodologies.
 • Directius i comandaments d’institucions sanitàries que volen conèixer els conceptes essencials de les noves metodologies d’innovació en processos assistencials d’una manera integrada i adaptada.

Utilitzarem dos eines sobre un cas complet: la posada en marxa d’un gabinet diagnòstic amb una prova amb un simulador per la sessió presencial en grup i un simulador de processos per l’autoaprenentatge en les sessions online. El nostre viatge ens portarà des de la posada en marxa i treball operatiu, fins a la construcció d’un panell d’indicadors per conduir i prioritzar els objectius estratègics un cop han passat un quants mesos.

Ens situarem, en les diverses simulacions, amb rols diferents dins l’Hospital: des de la gerent, comitè de direcció, o de la coordinadora, com des del rol dels professionals treballadors del propi gabinet. Amb aquest ecosistema transitarem pels continguts, d’una manera completament pràctica, utilitzant la simulació per adquirir el coneixement a través de la transformació de l’experiència concreta i les reflexions posteriors. El fet d’assumir diferents rols també ens donarà la capacitat de practicar el pensament crític i l’empatia.

Ens posarem al lloc de la Cristina, la gerent de l’hospital i després en el de la Júlia, una líder, una coordinadora d’un gabinet diagnòstic que ha de millorar el procés treballant amb el seu equip, prenent decisions per millorar els resultats de seguretat, clínics i adequació, d’experiència i sostenibilitat, amb un simulador de processos dissenyat específicament per aquesta formació.

En tot moment treballarem amb el quadre de comandament i els diferents indicadors del procés per lligar l’estratègia amb l’operativa i conduir la millora.

Mòdul 1. Introducció a la innovació en processos assistencials (Taller presencial de 4 hores)

 • Introducció a la Innovació en processos assistencials.
 • Introducció al Lean healthcare, Value-based Healthcare i el design thinking.
 • Introducció al cas EPG.
 • L’abordatge fragmentat i el Triple Aim.

Mòdul 2.  Mètode científic i PDCA. Anàlisi i mapatge de processos assistencials. (Online)

 • Resolució de problemes. Mètode científic i PDCA. A3 thinking.
 • Mapa de Flux de Valor. Mapatge de processos assistencials.
 • Observació de processos i “Spaguetti Chart”
 • Valor, no valor .
 • Temps en processos. Ritme. Flux i seguretat.

Mòdul 3. Implementació de millores i resultats en processos assistencials. (Online)

 • Estandardització.
 • Diagrama de balanceig.
 • Pla d’accions i implementació de millores.
 • Mètode científic i pensament A3.

Mòdul 4.  Panell d’indicadors. “Hoshin Kanri” o desplegament de l’estratègia. Seguretat i adequació. (Online)

 • Rutina de la millora.
 • Introducció al Hoshin Kanri “desplegament de l’estratègia”
 • Panells d’indicadors, “gap” anàlisis i priorització de projectes.
 • Seguretat de pacient i adequació de la pràctica clínica.
 • Anàlisi de casos i discussió

El programa té una durada de 15 hores (1h videoconferència inicial + 14h online).

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Els participants del programa rebran un certificat acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat