Vés al contingut

Lideratge per la innovació en processos assistencials. De l’estratègia als resultats operatius

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Directius i perfils i professionals amb un fort interès en la millora dels processos assistencials i l'excel·lència operativa.
Modalitats
Híbrid
Hores
15h

1.5 h videoconferència inicial + 13.5 h en línia

Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

Les organitzacions, punteres des del punt de vista de gestió, tenen profundament lligats el plantejament de l’estratègia amb l’execució i la millora i la innovació dels processos que ho fan possible.
 

En el nostre sector la visió l’aporta el triple AIM (o quàdruple) formulat pel Dr. Berwick. La visió porteriana de valor i la reorganització que proposa el professor Porter ens complementa la mirada i introdueix la visió del pacient en el càlcul del valor. Però com ho vinculem a l’operativa del dia a dia? 

Com “baixem” l’estratègia i la lliguem als projectes de millora i innovació en processos? Com ho vinculem al desplegament de la cultura de la seguretat del pacient?

En aquest programa aplicarem les millors eines i pràctiques amb metodologies integradores, senzilles, properes i que produeixin resultats directes sobre el que el pacient i els i les professionals perceben. Mirarem com partir de l’estratègia, avaluar l’impacte i iniciar el desplegament operatiu amb una introducció al Hoshin Kanri, ordenant i prioritzant els projectes de millora de manera integral i estructurada. Començarem per la seguretat i continuarem pels resultats clínics, l’adequació de la pràctica clínica i la percepció del pacient.

També abordarem com fer projectes operatius de manera pràctica, per canviar la forma d’organitzar-nos i innovar en els processos assistencials, fent que els i les professionals treballin en equip, de manera coordinada, multidisciplinària i posant al pacient al centre.

Farem un projecte de millora del flux, i n’iniciarem un de seguretat de pacient i un d’adequació de la pràctica clínica. Dissenyarem el panell i els indicadors per fer el seguiment de l’activitat i dels projectes tot vinculant-los amb l’estratègia de la institució.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Tenir un primer contacte amb les noves metodologies de la gestió d’operacions i millora contínua aplicades a la salut (lean healthcare, design thinking i value based healthcare) per tal d’impulsar una transformació de l’organització centrada en el pacient, produint resultats clínics, de seguretat, qualitat i eficiència.

 • Vincular l’estratègia amb els projectes operatius, amb una introducció al Hoshin Kanri o desplegament de l’estratègia amb la visió del Triple Aim, la seguretat del pacient i el value based healthcare.

Objectius específics: 

 • Conèixer l’aplicació bàsica de les metodologies d’innovació en processos assistencials d’una manera integrada, senzilla i orientada a resultats.

 • Fer, de manera pràctica, a través d’uns simuladors de processos, projectes de millora operativa sobre la seguretat i experiència del pacient, i adequació de la pràctica clínica.

 • Treballar l’alineació de l’estratègia i el seu desplegament.

 • Dissenyar i implementar un panell i quadre de comandament que ens ordeni i vehiculi el desplegament de l’estratègia.

 • Analitzar casos internacionals i propers d’aplicació d’aquestes metodologies.

 

Contingut
 1. Introducció a la innovació en processos assistencials 

  • Introducció a la Innovació en processos assistencials

  • Introducció al lean healthcare, value based healthcare i el design thinking

  • Introducció al cas EPG

  • L’abordatge fragmentat i el Triple Aim

    

 2. Mètode científic i PDCA. Anàlisi i mapatge de processos assistencials

  • Resolució de problemes. Mètode científic i PDCA. A3 thinking

  • Mapa de Flux de Valor. Mapatge de processos assistencials

  • Observació de processos i spaghetti chart

  • Valor, no valor

  • Temps en processos. Ritme. Flux i seguretat

    

 3. Implementació de millores i resultats en processos assistencials

  • Estandardització

  • Diagrama de balanceig

  • Pla d’accions i implementació de millores

  • Mètode científic i pensament A3

    

 4. Panell d’indicadors. Hoshin Kanri o desplegament de l’estratègia. Seguretat i adequació

  • Rutina de la millora

  • Introducció al Hoshin Kanri “desplegament de l’estratègia”

  • Panells d’indicadors, gap, anàlisis i priorització de projectes

  • Seguretat de pacient i adequació de la pràctica clínica

  • Anàlisi de casos i discussió

 

Metodologia

Per realitzar aquesta formació el i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

A l’inici del curs es portarà a terme una sessió de telepresència per fer-ne la introducció; la resta del curs serà en línia.

Lideratge per la innovació en processos assistencials. De l’estratègia als resultats operatius _metodologia

Utilitzarem una eina integral sobre un cas complet: en el context de la posada en marxa d’un gabinet diagnòstic, un simulador de processos ens facilitarà l’aprenentatge de les metodologies de millora de processos i de la priorització dels objectius estratègics amb un panell de seguiment d’indicadors per convertir l’estratègia a canvis operatius. 

Ens situarem, en les diverses simulacions, amb rols diferents dins de l’hospital: des de la gerent, comitè de direcció, o de la coordinadora, com des del rol dels i les professionals treballadors/ores del propi gabinet. Amb aquest ecosistema transitarem pels continguts, d’una manera completament pràctica, utilitzant la simulació per adquirir el coneixement a través de la transformació de l’experiència concreta i les reflexions posteriors. El fet d’assumir diferents rols també ens donarà la capacitat de practicar el pensament crític i l’empatia.

Metodologia_innovació en processos assistencials per a directius i comandaments

Ens posarem al lloc de la Cristina, la gerent de l’hospital, i després en el de la Júlia, una líder, una coordinadora d’un gabinet diagnòstic que ha de millorar el procés treballant amb el seu equip, prenent decisions per millorar els resultats de seguretat, clínics i adequació, d’experiència i sostenibilitat, amb un simulador de processos dissenyat específicament per aquesta formació.

En tot moment treballarem amb el quadre de comandament i els diferents indicadors del procés per lligar l’estratègia amb l’operativa i conduir la millora.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut i progressar fins la finalització del simulador. 
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració

Es tracta d’una iniciativa en col·laboració amb Enaltis.