Update Serveis Generals – 3º edició 2022-2023 2022-10-27T17:53:47+02:00

Project Description

Update Serveis Generals – 3º edició 2022-2023

Formació continuada i especialitzada per a professionals de l’entorn de serveis generals de l’àmbit sanitari.

Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials es desenvolupen en un context canviant que demana l’adaptació a nous serveis i nous models d’atenció, en uns paràmetres de màxima eficiència i qualitat.

En aquest marc de canvi continu, l’àmbit de serveis generals de les organitzacions sanitàries i socials permet realitzar l’adaptació dels serveis de suport i les infraestructures a les demandes actuals i futures. Coordinar tots els actors propis i aliens per a garantir la prestació de serveis sanitaris de manera òptima, continuada i de qualitat a tots els dispositius assistencials, en l’àmbit de les infraestructures.

Objectiu general: 

  • Oferir als professionals una formació continuada, especialitzada amb un programa de coneixement aplicat que permeti l’actualització i adaptació a les necessitats actuals que es precisen en les àrees de Serveis Generals d’una entitat en aquest sector.

Objectius específics: 

  • Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat.
  • Fer un procés de reflexió individual que permeti una actualització professional efectiva.
  • Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur.
  • Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos i impulsant noves maneres de fer.

Professionals gestors, comandaments, responsables, coordinadors, tècnics dels processos que integren els serveis generals d’una entitat de salut i social, que vulguin actualitzar els seus coneixements per a millorar el seu desenvolupament professional.

El programa consta de 14 jornades, de les quals 5 són experiencials amb visites a centres o entitats, 8 sessions presencials per treballar amb experts i 1 activitat telepresencial.

5 jornades experiencials presencials visitant i gaudint de les explicacions dels experts:

  • HOSPITAL DE GRANOLLERS: Visitar les reformes realitzades segons el model Lean construction, abans de l’obertura.
  • INTERHOSPITALIA: Visitar les instal·lacions i conèixer els diferents processos que es duen a terme en la bugaderia i el seu impacte en cost i servei, així com l’estat actual de les diferents tecnologies que poden impactar el servei de llenceria dels centres.
  • HOTEL ARTS (Grup RITZ-CARLTON): Visitar i conèixer el model de gestió d’una entitat hotelera de 500 habitacions.
  • PEDIATRIC CANCER CENTER BARCELONA: Conèixer el Projecte del Pccb i les solucions arquitectòniques, d’ambientació, interiorisme i tecnològiques per fer possible el canvi de paradigma en l’atenció Oncològica Pediàtrica del País.
  • HOSPITAL DE SANTA CREU I SANT PAU: Visitar l’hospital i reflexionar envers els canvis en el control del malbaratament alimentari.

8 sessions presencials per treballar amb experts

Format de mitja jornada intensiva (de 9:00 a 14:00 hores) a on un expert/a o experts/es de diferents àmbits de neteja i desinfecció, bugaderia, infraestructures, restauració i alimentació, electromedicina, medi ambient, competències transversals aportaran casos, models i experiències per aprendre nous plantejaments, per pensar, incorporar i prototipar noves solucions. Aquestes sessions es realitzaran a UCF.

1 activitat telepresencial

Per treballar les eines digitals per la comunicació i col·laboració, ho farem amb modalitat telepresència en 2 sessions de 2:30 h cada una.

Prèviament, enviarem un breu qüestionari a cada inscrit per recollir les eines digitals que utilitzen habitualment i les problemàtiques associades amb què es troben per dirigir millor la sessió.

El preu de cada jornada o sessió és de 120 €.

Us animem a adquirir l’opció de paquet, ja sigui per volum de sessions/jornades o bé per volum de participants:

• Paquet de 20 sessions 1.950 €.

• Paquet de 10 sessions 1.100 €.

Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu d’UCF.

PER A MÉS INFORMACIÓ: Esther Pérez, d’Unió Consorci Formació – eperez@ucf.cat