Vés al contingut

Emprenedoria

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Emprenedoria

El context emprenedor ha evolucionat a passos de gegant en els últims anys. La revolució tecnològica, social i econòmica en què es troba immers el planeta ha generat un procés de canvi en el sector de l'emprenedoria.

Tot això està encaminat a afavorir un ecosistema obert, inclusiu i disruptiu, en què es puguin desenvolupar idees i projectes de negoci que facin més competitiva la realitat empresarial i generin valor a la societat.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Definir de forma més acurada les competències, actituds i habilitats que necessita un emprenedor en ple segle XXI amb la pràctica del test de l’emprenedor.

 • Aprofundir en els temes de màrqueting, finances i fiscalitat d’un negoci des de la perspectiva prèvia del projecte i, amb les implicacions d’un negoci en funcionament, introduir més exemples pràctics.

 • Treballar els temes de pla de comunicació i lideratge d’una manera més extensa.

 • Conèixer les xarxes socials i com aprofitar-les per millorar la visibilitat del projecte.

   

Contingut
 1. Comprensió de l'entorn de l'emprenedor

  • El context emprenedor

  • Actituds i habilitats necessàries per emprendre al segle XXI

  • Oportunitats d’emprenedoria en aquesta nova era

 2. Identificació i definició del projecte d'emprenedoria

  • Eines i metodologies per a la valoració de projectes d'emprenedoria.

  • Business Model Canvas per aprofundir en el desenvolupament del model d'emprenedoria

  • El "Design thinking" per aprofundir en el desenvolupament de la proposta de valor

  • "Sprint": la metodologia per desenvolupar idees en cinc dies

  • Validació de la idea: prototipatge i testatge

  • La retroacció per a la millora contínua del projecte

 3. Desenvolupament del model d'emprenedoria i de la proposta de valor

  • Identificació del públic objectiu i dels segments de clients

  • Definició de la missió i la visió del projecte d'emprenedoria

  • Anàlisi pràctica de la posició de sortida (DAFO)

  • Estructura general del pla d'empresa

  • Elaboració del resum executiu del projecte

 4. Pla de comunicació i màrqueting del projecte

  • Introducció

  • Storytelling del nostre projecte d’emprenedoria

  • Claus del pla de comunicació i màrqueting

  • Entorn 2.0: vendre el nostre projecte en xarxes socials

  • El elevator pitch com a instrument de venda de projectes

 5. Viabilitat econòmica del projecte: el pla economicofinancer

  • Introducció

  • Elements clau de la viabilitat econòmica del projecte

  • Entendre i saber explicar les finances de la teva empresa

  • Finançament per al projecte: idees fonamentals 

  • Model de pla economicofinancer del projecte

 6. Context legal del projecte d’emprenedoria

  • Introducció

  • Claus legals relacionades amb el projecte d’emprenedoria

  • Forma jurídica del negoci i repercussions personals i legals

  • Obligacions legals del projecte d’emprenedoria

 7. Lideratge

  • Introducció

  • Liderar projectes d’emprenedoria

  • Liderar equips de treball

  • Gestió del temps

  • Negociació i resolució de conflictes en els equips de treball

 8. Intraprenedoria

  • Aspectes bàsics de la intraprenedoria

  • El context de la intraprenedoria

  • Fases per al desenvolupament d'un procés d'intraprenedoria

  • Tècniques i eines per al desenvolupament de projectes d'intraprenedoria

  • Casos d'èxit

    

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

   

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.