Vés al contingut

Formació per a la Comissió d’Igualtat

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Comandaments i persones de la comissió reguladora d'Igualtat.
Modalitats
Presencial
Hores
10h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Formació per a la Comissió d’Igualtat

El curs vol ser un primer acostament als conceptes bàsics propis d’aquesta matèria, a la vegada que també ofereix l’oportunitat d’aprofundir en aquells aspectes relacionats amb la igualtat de gènere que incideixen més directament en l’àmbit laboral i, especialment, en el món sanitari. Amb aquesta formació, adreçada a comandaments i persones de la Comissió reguladora d’Igualtat es preten que es prengui consciència de la importància del seu paper a l’hora de vetllar i garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com informar i/o assessorar al personal de l’entitat en matèria d’igualtat.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Conèixer els aspectes bàsics dels plans d’igualtat i de la seva implementació: Diagnòstic, Pla d’Igualtat amb les àrees que l’integren,  accions positives del Pla d’Igualtat a  aplicar, amb els seus indicadors d’assoliment quantitatius i qualitatius.

 • Treballar els principals aspectes relacionats amb els protocols d’assetjament sexual i/o per raó de gènere a l’empresa.

 • El llenguatge no sexista i els processos de selecció, avaluació, promoció i formació des de la perspectiva de gènere.

 • Auditoria Retributiva,  Registre Retributiu i Manual de Valoració de llocs de treball des de la perspectiva de gènere.

   

Contingut
 1. Conceptes bàsics d'igualtat d'oportunitats i discriminació

 2. Reials decrets 901 i 902/2020

 3. Reglament dels plans d'igualtat

 4. Reglament per a la igualtat retributiva entre dones i homes

 5. Funcions de Comissió d'Igualtat

 6. Funcions de l'Agent d'Igualtat

 7. La figura del perit expert en conflictes laborals per assetjament

 8. El Diagnòstic d'igualtat què és i quines són les seves principals àrees d'anàlisis?

 9. El Pla d'Igualtat què conté?

 10. Les mesures o accions positives

 11. La negociació

 12. Els indicadors de seguiment

 13. El rol de la Comissió negociadora d’igualtat i la Comissió de seguiment

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d'aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d'avaluació.