Vés al contingut

Primeres passes cap a la igualtat (10h)

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Comandaments i persones de la comissió reguladora d'Igualtat.
Modalitats
Presencial
Hores
10h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Primeres passes cap a la igualtat

El curs vol ser un primer acostament als conceptes bàsics propis d’aquesta matèria, a la vegada que també ofereix l’oportunitat d’aprofundir en aquells aspectes relacionats amb la igualtat de gènere que incideixen més directament en l’àmbit laboral i, especialment, en el món sanitari

A més a més,  es vol posar especial èmfasi en el paper fonamental que tenen a les organitzacions els professionals que ocupen llocs de comandament, ja que es converteixen en referents per als membres dels seus equips. És crucial que actuïn com a facilitadors per implementar accions que assegurin la igualtat de tracte i oportunitats, sense biaixos de gènere, en les seves àrees operatives.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Promoure que professionals a qui va adreçada la formació incorporin la perspectiva de gènere a l’exercici de les seves activitats laborals.

 • Conèixer els aspectes bàsics dels Plans d'Igualtat/ Identificar les fases per dissenyar i implantar un Pla d’Igualtat.

 • Conèixer els Protocols d'actuació en cas d'assetjament laboral, sexual o per raons de gènere

 • Incorporar el llenguatge no sexista com a eina de no discriminació a les organitzacions.

 • Sensibilitzar als participants amb un rol directiu de l’impacte dels seus comportaments en la cultura d’igualtat de l’entitat.

 • Ser conscients del seu rol en l’impuls  i incorporació d’una cultura basada en el principi d’igualtat d’oportunitats i tracte entre les dones i homes que integren els seus equips de treball.

 • Posar a disposició de les persones amb rol directiu de coneixements i eines que facilitin l’aplicació  en el seu dia a dia  d’un lideratge des de la perspectiva de gènere.

   

Contingut
 1. Què és la igualtat d’oportunitats?

 2. Diversitat i no discriminació a l’entorn laboral

 3. El Diagnòstic d’Igualtat: Què és i quines són les seves principals àrees d’anàlisi

 4. El Pla d’Igualtat a l’Empresa: Què conté

 5. L’auditoria retributiva des de la perspectiva de gènere

 6. Les mesures o accions positives del Pla d’Igualtat

 7. La negociació

 8. Indicadors de seguiment i avaluació a la fase d’implementació del Pla d’Igualtat

 9. Funcions de la Comissió d’Igualtat i de l’Agent d’Igualtat

 10. Protocols d’assetjament laboral, sexual i per raons de gènere

 11. L’ús del llenguatge inclusiu a l’entorn laboral

   

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d'aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d'avaluació.