Vés al contingut

Prevenció i gestió de l'assetjament a les organitzacions (5h)

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Per a responsables d'equips i persones amb responsabilitat en direcció d'àrees.
Modalitats
Presencial
Hores
5h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Prevencio i gestio assetjament a les organitzacions

És fonamental que les empreses garanteixin a les persones que integren les seves plantilles un entorn de treball segur, saludable i respectuós. Per aquest motiu, cal que aquestes siguin informades i formades en la importància d’actuar amb eines orientades a afrontar de forma efectiva la prevenció i gestió de l’assetjament de qualsevol mena, per tal de vetllar per aconseguir que existeixi a les seves organitzacions un entorn de treball exempt d’assetjament laboral, sexual i per raons de gènere.

És missió de les persones que exerceixen el lideratge a les organitzacions no només actuar quan es produeixi, sinó evitar que succeeixi. Per tal d’aconseguir-ho el seu paper és fonamental per garantir l’aplicació dels protocols corresponents, per donar-los a conèixer, informar de les conductes a evitar, saber detectar-les i saber donar el suport necessari a les persones afectades quan aquest tipus de situacions es produeixin.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Conèixer els conceptes més importants relacionats amb l’assetjament laboral, sexual i per raons de gènere a les organitzacions.

 • Saber identificar els elements que configuren les situacions d’assetjament laboral, sexual i per raons de gènere.

 • Incorporar eines que facilitin actuar des de la prevenció o fer front a aquests tipus de situacions un cop s’hagin produït.

 • Conèixer els protocols d’actuació davant d’un risc laboral com l’assetjament.

 • Prendre consciència de la importància del paper fonamental dels líders per garantir la implementació d’accions orientades a la prevenció i gestió efectiva de qualsevol mena d’assetjament a les seves organitzacions.

   

Contingut
 1. Què és l’assetjament laboral?

 2. Conductes pròpies de l’assetjament laboral

 3. Perfil, motivadors i comportament de la persona assetjadora

 4. Fases de l’assetjament laboral

 5. Conseqüències de l’assetjament en la persona assetjada

 6. Mesures a aplicar per fer front a situacions d’assetjament laboral

  • Estratègies assertives: Comportaments externs, patrons de pensament, emocions/sentiments

  • Saber DIR NO

  • Saber posar límits: L’escut emocional i mental, tècnica del canvi de tema, tècnica del punt final

  • Formes de resposta no assertiva  davant l’assetjament: Bloqueig, sobre adaptació, agressivitat, ansietat

  • Eines d’autoregulació emocional per gestionar la culpa davant situacions d’assetjament

 7. Les fases del protocol contra l’assetjament

 8. Les persones i rols que participen en la Comissió de protocol

 9. Per on començar:

  • Canals d’arribada de la denúncia

  • Funcions i atributs de la persona de referència

  • Funcions i atributs de les persones en el procés d’investigació

  • La Comissió de protocol i el seu paper

 10. Tancament d’un cas i accions posteriors a implementar

   

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d'aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d'avaluació.