Vés al contingut

Gestió de les emocions

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
15h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Gestió de les emocions JPG

Aquest curs s’adreça a totes aquelles persones que formen part d’equips de treball disciplinaris o interdisciplinaris en l’àmbit sociosanitari i volen resoldre amb més eficàcia les situacions relacionades amb la gestió emocional.

Aquesta formació els permetrà conèixer la importància d’aquesta gestió en l’aprofitament dels talents i les capacitats de les persones, així com la importància de ser-ne conscients i prendre’n responsabilitat.

A partir d’un breu recorregut per l’evolució del coneixement de la intel·ligència, podran comprendre alguns processos bàsics que les ajudaran a entendre la gestió emocional.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Conèixer i comprendre les pròpies emocions i les de les persones ateses per saber com controlar-les i canalitzar-les per tal d’obtenir-ne els màxims beneficis possibles.

 • Facilitar la relació i comunicació humana.

 • Saber harmonitzar emocionalment.

 • Saber gestionar les emocions dels usuaris i acompanyants, perdre la por al ridícul i guanyar confiança.

 • Aprendre a tenir conductes empàtiques i assertives.

 • Saber comunicar efectivament i augmentar l’autoestima.

 

Contingut
 1. Ecologia emocional: l'ésser humà

  • Introducció

  • Intel·ligència emocional

  • Competències personals i socials

 2. Percepció dels mapes afectius i el seu impacte

  • Viatge a les emocions

  • Percepció i interpretació de les emocions

  • Expressió de les emocions i el seu impacte social

 3. Habilitats bàsiques de la comunicació

  • Introducció a la comunicació

  • L’assertivitat

  • L’empatia

  • L’escolta activa

  • Saber dir no

  • El llenguatge descriptiu o concret

  • La pregunta

  • La gramàtica generativa

 4. Gestió de les emocions en les relacions humanes

  • La gestió de les emocions en l’àmbit sanitari

  • Responsabilitat compartida i acompanyament

  • Activar la gestió emocional

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Realitzar un 75 % de les activitats del curs.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.