Vés al contingut

La història de vida com a instrument de l’atenció centrada en la persona

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Metges/sses
Infermeres/ers
TCAIs
Administratius/ves sanitaris/àries
Auxiliars Administratius/ves sanitaris/àries
Fisioterapeutes
Psicòlegs/ogues clínics/ques
Nutricionistes
Treballadors/es socials
Terapeutes ocupacionals
Altres professionals assistencials
Professionals no assistencials
Educadors socials, Musicoterapèutes i Integradors socials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
10h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

La història de vida s'entén com una eina d'acompanyament i de cura de la persona en els seus entorns de vida, en aquest cas en l'àmbit residencial. Aquesta perspectiva d'oferir serveis d'atenció fonamentats en la història de vida es recolza en el Model d'Atenció Centrada en la Persona (ACP). Aquest es basa a posar la persona atesa en el centre, tant de les cures assistencials que precisa, com, i amb més importància encara, dels processos d'acompanyament en el propi projecte vital, presa de decisions i definició del seu pla de vida.

La història de vida com a eina de personalització aportarà estratègies i ajudarà a construir un itinerari respectuós i adient basat en petits detalls personals, que permetran treballar els grans valors en l'atenció, des de la responsabilitat ètica.

S'analitzaran instruments que facilitaran treballar la història de vida i permetran abordar les relacions de confiança entre la persona, els professionals i el projecte vital.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Conèixer la història de vida com a eina principal per a tractar a la persona amb respecte i dignitat.

 • Adquirir eines i estratègies pràctiques per a conèixer el projecte de vida de la persona.

 

Contingut
 1. El model d’atenció centrada en la persona: instruments d’intervenció

  • Què és l’atenció centrada en la persona?

  • La gestió centrada en la persona

  • Atenció centrada en la persona i presa de decisions

  • Instruments d’intervenció des de la persona

  • Instruments d’acompanyament des dels professionals

  • Actituds des de l’ACP

  • Concepte de persona

 2. L’ús de la història de vida en el model d’ACP

  • Història de vida, conceptes generals

  • Instruments que ens ajuden a treballar la història de vida

  • Història de vida i reminiscència

  • Eines i resultats

  • Història de vida, consideracions i valors d’una estratègia

  • L’ús de la història de vida en el model d’ACP

  • Projecte de vida des de la història personal del centre

 3. Treball de casos per treballar la història de vida com a instrument de l’ACP

 

Metodologia

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.

 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.